Forskningsstudie visar att dataspel är beroendeframkallande
Överdrivet dataspelande kan vålla beroende, visar en ny studie. (Foto: AFP/Getty Images/Hiroshi Yagi.)


Ett forskarteam vid Charité Hospital i Berlin visar i en studie att dataspel kan vara beroendeframkallande, på samma sätt som alkohol eller cannabis.

”Överdrivet spelande av dataspel aktiverar förmodligen samma strukturer i hjärnan som narkotika”, sade Sabine Grüsser-Sinopoli, ledare för forskningsteamet.

I en studie från det Femte forumet för europeisk neurovetenskap som hölls i Wien i juni, redovisad på alphagalileo.com, jämfördes en grupp på 15 människor som spelade dataspel någon gång då och då med en annan grupp på lika många människor som spelade dataspel överdrivet mycket.

Personerna i den senare gruppen uppfyllde kravet på överdrivet mycket spelande om de stämde in på tre av följande beroendekriterier: omättlig längtan efter att spela, höjning av toleransnivån, tecken på att dra sig undan, försummelse av andra intressen, kontrollförlust eller att de fortsatte spela trots skadliga effekter.

Vid positiv stimulans av hjärnan utsänds ämnen i hjärnan som skapar lyckokänslor, på samma sätt som vid användning av narkotika. Upprepad stimulans kan så småningom skapa ett ”beroendeminne”, enligt studien.

7 000 personer frågades i en annan studie ut om sina vanor kring dataspel. Studien avsåg att finna samband mellan dataspelande och aggression och benägenhet att bli våldsam. 12 procent av de utfrågade uppvisade beteenden kring sitt spelande som kunde definieras som ett beroende. Dock fann man inte någon koppling mellan överdrivet dataspelande och aggressivitet.

Försökspersonerna visades bilder på olika neutrala föremål samt en bild på ett dataspel samtidigt som aktiviteten i deras hjärnor mättes. Man fann att gruppen med överdrivet mycket dataspelande uppvisade en betydligt högre hjärnaktivitet när de fick se bilden från dataspelet jämfört med den andra gruppen människor.

När bilderna visades mätte man också reflexerna i hjärnan när försökspersonerna plötsligt utsattes för en ljudlig smäll. Personerna med överdrivet spelande blev mycket mindre skrämda när de tittade på bilden med dataspelet än när de tittade på de andra bilderna.