Forskningsresultat rörande klimatförändringar skärskådas
Bilden visar Himalayas toppar. (Foto: Prakash Mathema/AFP/Getty Images)


Påståenden om klimatförändringar som härrör från människans utsläpp kommer att granskas på nytt när det universitet som stod i centrum för Storbritanniens ’Climategate’-skandal nu har lovat att utvidga sin undersökning till att omfatta den här affären.

Forskningsresultat, som tagits fram av forskare från klimatforskningsenheten (Climatic Research Unit, CRU), vid University of East Anglia (UEA), betvivlades efter att de e-brev som läckt ut därifrån visade att forskare kan ha manipulerat data för att få dem att stödja deras påståenden.

Avslöjandena har hotat skada klimatforskningens trovärdighet och kom vid en tid då FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) visade sig ha kommit med felaktiga påståenden om hastigheten med vilken Himalayas glaciärer smälter bort.

UEA sade att man kommer
att utvidga de undersökningar, som nu pågår rörande skandalen med de läckta e-breven, till att omfatta en bredare utvärdering av enhetens vetenskapliga resultat.

Undersökningen kommer att utföras med hjälp av Storbritanniens vetenskapsakademi, Royal Society.


Bilden visar Himalayas toppar. (Foto: Prakash Mathema/AFP/Getty Images)

Bilden visar Himalayas toppar. (Foto: Prakash Mathema/AFP/Getty Images)

Breddningen av utredningen kan tyda på att universitetets chefer tror att klimatforskningens trovärdighet har skadats i allmänhetens ögon.

– Publikationer från CRU har genomgått en noggrann och intensiv granskningsprocess, vilket är hörnstenen för upprätthållandet av den vetenskapliga forskningens integritet, sade Trevor Davies, prorektor vid UEA.

– Vi tror att det är i alla de berördas intresse att det blir ytterligare en utvärdering av själva vetenskapen, sade Davies.

En amerikansk klimatforskare,
Michael Mann, som regelbundet hade e-brevväxling med UEA-kollegor friades från tre anklagelser i en intern utredning genomförd av Penn State University i förra veckan.

Anklagelserna inkluderade data, undanhållande av information samt missbruk av hemlig information. Emellertid fann man att den fjärde anklagelsen – undergrävande av akademisk standard – krävde ytterligare undersökning.

Lord Rees of Ludlow, ordförande i Royal Society, sade till tidningen Times i Storbritannien att han skulle hjälpa universitet att välja ut en panel som skulle göra undersökningen.

– Det är viktigt att människorna har det största förtroendet för forskningen av klimatförändringar. Varhelst det finns berättigat tvivel om vilken som helst del av forskningen så måste det undersökas grundligt, det är så forskningen fungerar, sade han.

Översatt från engelskan: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29523/