Forskningsprojekt ska ta reda på hur vi störs av vindkraftverk
Vindkraftverks ljud kan vara störande för dem som bor i närheten. Nu ska två forskningsprojekt undersöka saken. Foto: Aris Messinis


Energimyndigheten vill undersöka hur ljudet från vindkraftverk stör dem som bor i närheten. Satsningen blir två forskningsprojekt som kommer att kosta nästan sex miljoner kronor, meddelar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Det finns olika skäl till att människor upplever störningar från vindsnurrorna, enligt Penny Bergman, forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som leder projektet. Ett är de faktiska ljuden, och ett annat är psykologiska faktorer. Till de psykologiska faktorerna hör sådant som den upplevda närvaron av vindkraftverket, upplevd egenkontroll och ljudkänslighet.

Syftet med Energimyndighetens satsning är för att se vilka åtgärder man behöver vidta för att minska störningar vid nya etableringar av vindkraftverk. Idag är de vindkraftverk man sätter upp större än de man satte upp för fem år sedan, säger Penny Bergman.