Forskning visar tydligt att mobiltelefoner kan orsaka cancer
Långvarig exponering för strålning från mobiltelefoner och mobilmaster kan orsaka cancer. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)


Det sägs att det finns två saker här i livet som vi människor kan vara säkra på; döden och skatteinbetalningen. Men en tredje utmaning kan vara cancer, vilket omfattande vetenskaplig forskning har visat på. Långvarig exponering för strålning från mobiltelefoner och mobilmaster kan orsaka cancer.

I motsats till vad du kanske har hört på nyheterna, kan mobiltelefoner och antennerna som avger högfrekvent elektromagnetisk strålning tränga igenom kroppar och celler. Konstant exponering för dessa frekvenser kan enligt vetenskapen, vara en av de främsta orsakerna till cancer i modern tid.

Trådlös telefoni kan leda till hjärntumör

Omfattande forskning om sambandet mellan mobilstrålning och cancer har kopplat denna allmänt utbredda moderna teknik till två huvudtyper av hjärntumörer: gliom och akustisk neurinom. Information sammanställd av ElectricSense.com har bekräftat följande slutsatser beträffande mobiltelefoner och hjärncancer.

1) En oberoende studie som beställts av den amerikanska mobiloperatören T-Mobile fann att strålning från mobiltelefoner direkt initierar och främjar bildandet av cancer. HESE-Project.org.

2) Den välkända Interphone-studien visade också att regelbunden mobiltelefonanvändning i bara 30 minuter per dag under 10 år ökar risken för gliom (hjärtumör) med 40 procent. Det konstaterades också att tumörer är mer benägna att bildas på den sida av huvudet där en mobiltelefon vanligtvis hålls. BioInitiative.org.

3) En granskning av 23 epidemiologiska studier som utförts av sju forskare om mobiltelefonanvändning, visade på ett ”skadligt samband” mellan mobiltelefoner och cancer. De enda inkluderade studierna som inte tyder på detta var av ”lägre kvalitet”, de som enligt forskarna ”inte uppfyllde vetenskapliga bästa praxis”. Dessa studier var alla finansierade av mobiltelefonbranschen. NCBI.NLM.NIH.gov, SFGate.com.

4) Forskare från Hardell Research Group, som är känd för att utföra vad många anser vara studier av högsta kvalitet i ämnet, såg ett ”konsekvent mönster” av ökade risker för både gliom och akustisk neurinom i samband med mobiltelefonanvändning. PathophysiologyJournal.com.

5) En fransk studie observerade liknande resultat i samband med långvarig exponering för elektromagnetiska frekvenser från mobiltelefoner. Forskarna noterade högre frekvens av gliom och tumörer i tinningloben från mobiltelefonanvändning i ”yrket och städer”. OEM.BMJ.com, Powerwatch.org.uk.

6) En studie på nästan 800 000 medelålders brittiska kvinnor fann att de som använt mobiltelefoner i 10 år eller mer hade en ökad risk på 250 procent att utveckla en akustisk neurinom (godartad tumör i hjärnan nära örat). Ju längre tid kvinnorna hade använt telefonerna, desto högre var deras risk.

7) En liknande studie som utförts av Lonn-forskningsgruppen fann att akustiska neurinom blir allt mer benägna att utvecklas ju längre tid personen använder en mobiltelefon. NCBI.NLM.NIH.gov

8) Svenska forskare som studerat vuxna hjärntumörfall fann att personer med högsta sammanlagda användningen av mobiltelefoner också hade den högsta risken att utveckla hjärntumör. NCBI.NLM.NIH.gov.

9) Forskarna i Hardell-gruppen genomförde en studie 2009 som visade att RF-EMF (radiofrekvent elektromagnetisk strålning) från mobila och trådlösa telefoner är direkt förknippade med elakartade hjärntumörer. Denna studie sägs särskilt fastslå att den trådlösa strålningen initierar och främjar cancertillväxt. NCBI.NLM.NIH.gov.

Strålning från trådlös mobiltelefoni kan även utlösa cancer i hypofysen, sköldkörteln, stamceller, mun, öronspottkörtel, lymfknutor, bröst, blod, prostata och ögon

1) Kroppens ”mästar”-körtel, även känd som hypofysen, producerar hormoner och reglerar andra viktiga kroppsliga system. En fransk studie visade att mobiltelefonanvändning kraftigt ökar risken för att denna viktiga körtel kan drabbas av cancer. MieuxPrevenir.Blogspot.fr.

2) Sköldkörteln, som på liknande sätt producerar hormoner och reglerar kroppstemperaturen, kan också påverkas av strålning från mobiltelefoner. En israelisk studie visade att risken att utveckla sköldkörtelcancer står i direkt proportion till hur mycket man använder mobiltelefonen. SaferEMR.com.

3) Många hälsoexperter skulle hävda att solstrålningen utgör det största hotet mot frisk hud. Men en studie från Sverige visade att risken för melanom avsevärt påskyndas av mobiltelefonanvändning. HIR.nu.

4) En kontroversiell Powerwatch -studie visade att mobiltelefonanvändning nästan tredubblar risken för neuroepiteliala tumörer (tumörer i nervcellsvävnad), som är ett resultat av stamcellscancer. Powerwatch.org.uk.

5) En annan studie från Israel bekräftade ett direkt samband mellan mobiltelefonanvändning och muncancer. Baserat på 460 fall av öronspottkörteltumörer, kunde forskare fastställa ett direkt samband mellan strålning från mobiltelefoner och cancer i parotis, spottkörteln som ligger intill där mobilanvändare oftast håller telefonen. AJE.OxfordJournals.org.

6) En separat studie, även den från Israel, fann att cancer i öronspottkörteln har ökat i förekomst med 400 procent i landet mellan 1970 och 2006, vilket forskarna kopplar till ökad användning av mobiltelefoner. Journals.LWW.com.

7) En omfattande granskning av mer än 12 separata studier av hälsopåverkan vid strålning från mobiltelefoner, tv och radio, visade på kraftig ökning av cancer i allmänhet och specifikt cancer i hjärnan och blodet (leukemi). Journals.LWW.com.

8) Lymfkörtlarna som är nyckelkomponenter i immunsystemet gillar inte heller mobiltelefonstrålning. En australiensisk studie visar att vanlig exponering för mobilstrålning kraftigt ökar risken för lymfom. MicrowaveNews.com.

9) En amerikansk studie som undersökt unga kvinnor med bröstcancer visade att regelbunden användning av smartphones kan utlösa bildandet av bröstcancer. Detta gäller särskilt när kvinnor bär sina telefoner i sina blusar och behåar, där telefonerna pressas direkt mot brösten. Hindawi.com.

10) Forskare i Tyskland har också sett en koppling mellan strålning från mobiltelefoner till uvealt melanom och andra cancerformer i ögat. NCBI.NLM.NIH.gov.

11) Praktiskt taget har alla andra typer av cancer som inte nämnts i de ovannämnda studierna, identifierats i en storskalig brasiliansk studie, som kopplade strålning från mobiltelefoner till cancer i prostata, bröst, lungor, njurar och lever. Chockerande nog inträffade mer än 80 procent av identifierade dödsfall i Brasiliens tredje största stad, Belo Horizonte, mindre än 500 meter från en av stadens 300 mobiltelefonantenner. WhyFry.org.

Därför ska du skydda ditt barn från mobiltelefonstrålning

Elever störs av egna mobiler

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri