Forskning sätter ljuset på andlighet inom hälsovården
En hinduisk kvinna ber vid Hanumantemplet i Port-of-Spain i Trinidad. Andlighet och hälsa har traditionellt sett varit nära förbundna och det finns även modern forskning som pekar på sambandet. (Foto: AFP/Jewel Samad)


Inte förrän ganska nyligen har den moderna sjukvården gjort en koppling till den effekt som andligheten har på hälsan. I civilisationernas gryning var andlighet grunden för samhällena, den dominerade kulturen, vården av sjuka och styrde samhällsordningen.

Men i takt med att världen förändrades påverkades andligheten och dess inverkan på människan. Varje kultur har sitt eget andliga ursprung och hur det påverkar världen idag. Läkaren Harold G Koenig på Duke University Medical Center i USA har varit en av de ledande i forskningen om de djupgående effekter som andlighet har på hälsan.

Professor Koenig är en världsberömd vetenskapsman som förutom att vara professor i psykiatri och medicin också är legitimerad sjuksköterska och biologisk statistiker. Han är grundare av och ledar för Center for Spirituality, Theology and Health på Duke University i North Carolina. Han har rest runt i USA och hållit konferenser, seminarier och föreläsningar om sitt arbete.

Koenig har fokuserat studierna på andlighetens effekt på äldre och handikappade. Han har även skrivit många böcker i ämnet och har medverkat i ett antal TV- och radioprogram som en gästtalare. I boken, Den helande länken beskriver han sin livshistoria med andligheten i relation till forskningen på ett allvarligt men samtidigt humoristiskt sätt.

Forskningen som Koenig leder inkluderar ett antal patientfall med olika sjukdomar från bröstcancer till mindre åkommor. Professor Koenig känner mycket väl till hur det är att vara handikappad, då han har tillbringar delar av sitt liv i rullstol. Koenig blev kristen senare i livet och hänför dess djupgående effekter på sin förmåga att hantera handikappet. Han valde att fokusera studien på afrikanska kvinnor i Amerika med bröstcancer. Varför Koenig just valde afrikanska kvinnor förklarar han med:

– Nåja, vi avslutade aldrig studien men vi valde afrikanska kvinnor i Amerika eftersom kyrkan spelar en viktig roll i deras liv och speciellt i förhållandet med andra kvinnor i kyrkan. Kyrkan är en sådan central del i deras trossystem och den sociala relationen mellan svarta kvinnor så vi tyckte att detta var en bra grupp att studera, för att försöka förstå den inverkan som religiösa bruk har på deras kroppars reaktioner på bröstcancer, sade Koenig i en intervju med Epoch Times.

– I alla världens stora religioner är dygder som förlåtelse, tacksamhet, vänlighet och kärlek något som uppmuntras och det är mycket troligt att dessa handlingar förbättrar hälsan, förklarar Koenig vidare.

Med relation till hälsa har man genom den forskning som slutfördes funnit att stress ändrar immunsystemets förmåga att motstå sjukdomar, såsom problem med hjärtat och blodkärlen, matsmältnings- och ämnesomsättningsproblem. Koenig har funnit att andlighet ger människor en känsla av vägledning, samhörighet, stöd och känsla av egenvärde, som ger människor en kraftfull förmåga att klara av stress, vilken i sin tur har en positiv påverkan på kroppen.

I studierna fann man också att andlighet minskar stress genom att det ger personen en känsla av lugn. Detta leder till förbättringar av immunsystemet eftersom stressen har minskat eller försvunnit och kan därmed inte förvärra tillståndet.

Det som är unikt med dessa studier är kombinationen av olika personligheter och hur varje person använder andligheten för att hantera depression och stress. Koenig använder sin erfarenhet av äldre personer, depression och andlighet för att vägleda dokumenteringen av den roll som känslan av hopplöshet har på sjukdomar. Resultaten är anmärkningsvärda! Olika grupper av personligheter och hanteringsmekanismer har formulerats för att ge exakta sammanfattningar om varje persons hanteringsmekanismer, som kommer att leda till en vidare utveckling av forskningen om andlighetens påverkan på hälsa.

Studierna fokuserades i första hand på kristna helt enkelt därför att det är den största gruppen av andligt troende i USA. Koenigs studier har gjorts i södra USA där det finns en stor kristen befolkning och där han själv också bor.

När det gäller forskning på andra religioners påverkan av hälsa, vill Koenig vänta med tills han har etablerat en stiftelse för andlighets- och hälsostudier genom användandet av kristendomen. Han menar att det är viktigt att ha en bas för att kunna inkludera andra andliga utövningar i studierna och för att kunna vägleda andra i deras forskning av sina egna traditioner.

Han förklarar också att andra forskare rapporterar om vetenskapliga bevis på att andlighet spelar en positiv roll i att befrämja hälsan och därför ser fler regeringar fördelarna. Men han säger samtidigt att amerikanska regeringen skär ner på finansiellt stöd till forskning men hyser en förhoppning om att mer forskning och stöd tillägnas detta område. Han anser att detta är ett område som kommer att få högre prioritet i framtiden.

– Jag tror att många läkare ser de fördelar religion har och som många patienter upplever. Speciellt då en del forskning har publicerats, har vissa läkare börjat fråga patienterna om den roll andlighet spelar i deras liv och vi har blivit medvetna om den viktiga rollen som den spelar. Jag tror att vi kommer att se mer av det här i framtiden.

Koenigs viktigaste angelägenhet inför framtiden är att de intresserade forskarna får en utbildning som förbereder dem för att kunna utföra dessa studier, skriver de ansökningar som ger anslagen, och får resultaten publicerade i ledande medicinska tidskrifter. Koenig håller på att skapa ett nätverk av forskare som hjälper att föra forskningen framåt. Han tycker att när det finns fler konventionella vetenskapliga bevis kommer läkare att vara mer öppna för att vända sig till andlighet i det kliniska utövandet och vara mer villiga att stödja patienterna i deras andliga tro.

Koenig konstaterar att hans arbete håller på att få erkännande runt om i världen och i många läder som en gång styrdes av förtryckarregimer som Ungern och Ukraina. Det finns också intresse i Indien, Taiwan, och i vissa islamiska länder. På webbsidan, thenewmedicine.org finns bevis på stöd från olika professorer och utbildare som ser Koenigs forskning som någonting viktigt för en sjukvård med helhetssyn.

– Det är väldigt spännande att se några av de forskare runt om i världen som inte har varit särskilt intresserade av detta arbete men som nu blivit mer involverade. Ett mål är att ha internationella konferenser som kan föra samman forskare och kliniker och därmed öka förståelsen och kommunikationen inom dessa områden, säger han.

Källa: Dr. Koenig, H. (2004) The healing connection. U.S. Templeton Foundation Press