Forskarfällan: Otillräckligt familjeliv får forskare att sluta
En forskare undersöker en vätska i ett provrör. (Foto: Photos.com)


Forskning har visat att forskare som har färre barn än de önskar är mindre tillfredsställda med sina liv och karriärer, vilket ökar risken för att de hoppar av sina forskningskarriärer.

I studien undersökte forskarna doktorander, doktorer och fakultetsmedlemmar vid ledande forskarprogram.

Undersökningen innehöll frågor om familjefaktorer, betydelsefulla influenser i strävan efter en vetenskaplig karriär, erfarenheter och hinder i karriären, balans mellan arbete och familj, tillfredsställelse med livet och karriären, samt planerad karriärväg.

En forskarkarriärs påverkan på familjen rör inte bara kvinnor. Effekten på tillfredsställelsen med livet av att ha färre barn än önskat befanns vara större hos manliga än hos kvinnliga forskare.

– Det faktum att färre barn än önskat har en större påverkan på mäns tillfredsställelse med livet är en viktig upptäckt eftersom den mesta forskningen om förhållandet mellan familjeliv och strävan efter en karriär inom vetenskapen har fokuserat nästan uteslutande på kvinnors liv, sade Elaine Howard Ecklund, sociolog på Rice University i ett pressmeddelande.
Ecklund är huvudförfattare till studien ” Scientists Want More Children”, som publicerats i tidskriften PLoS ONE.

Det är ett problem att en stor andel av männen och kvinnorna som kommer till förstklassiga forskningsuniversitet överväger att sluta på grund av den vetenskapliga karriärens påverkan på familjelivet.

– Den här studien har speciellt viktiga tillämpningar för forskare som befinner sig tidigt i karriären på förstklassiga forskningsuniversitet, de som kommer att styra framtiden för forskningen i USA. Med tanke på dessa upptäckter borde universiteten omvärdera hur familjevänliga deras policys är, sade Ecklund.

Översatt från engelska