Forskare varnar för Tiomersal i vaccinet mot svininfluensa
Forskning från USA visar att det omtalade ämnet Tiomersal som finns i svininfluensavaccinet Pandemrix kan ge allvarliga skador hos foster. (Foto: Evaristo Sá/ AFP)


Forskning från USA visar att det omtalade ämnet Tiomersal som finns i svininfluensavaccinet Pandemrix kan ge allvarliga skador på mänskliga hjärnceller från foster vid extremt låga doser. Rapporten bekräftar den svenske kvicksilverforskaren professor Maths Berlins farhågor.

Det tre forskarna från Maryland i USA som ligger bakom rapporten är Paul King från The Coalition for Mercury-free Drugs, David Geier från Institute of Chronic Illnesses och Mark Geier från The Genetic Centers of America.

Studien om Tiomersal publicerades i den ansedda tidskriften Toxicology & Environmental Toxicology i juli 2009.

I sin rapport hävdar forskarna att Tiomersal ger patologiska skador på hjärnceller hos foster. Det ger stöd åt professor Maths Berlins farhågor att foster och barn kan komma att drabbas illa av etylkvicksilvret som finns i influensavaccinet Pandemrix.

Maths Berlin, professor emeritus i miljömedicin är  kvicksilverforskare och ordförande i Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd, kommenterar resultatet från den amerikanska rapporten till Epoch Times:

– Det bekräftar de farhågor jag har om riskerna med Tiomersal. Man kan inte jämföra etylkvicksilver men metylkvicksilver. Etylkvicksilver är betydligt farligare för fostrets hjärnceller. Med den kunskap vi har nu kan man inte utesluta att den dosen etylkvicksilver som finns i Pandemrix inte skulle kunna ge upphov till en hämmad hjärnutveckling hos foster och barn. Känsligheten hos barn varierar men barn är otroligt känsliga.

Förenklat beskrivet uppstår cellskadorna i mitokondrierna som är cellens kraftverk, och det är där energin bildas från ämnen vi får via maten. När de skadas medför det att kroppens eget skydd mot fria radikaler (skadliga ämnen) försämras och leder till celldöd.

Enligt forskarna ger Tiomersal skador som liknar de man finner i cellstudier på autistiska barn.

Det alarmerande forskningsresultatet från USA tycks inte ha påverkat de svenska myndigheterna i den pågående vaccineringskampanjen.

Tomas Karlsson som är generalsekreterare på Amalgamskadefonden skriver på organisationens informationssida att han skickat information om forskningsrapportens innehåll till cheferna på Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, så att ingen av myndigheterna i efterhand kan komma undan med påståendet att de inte kände till riskerna med Tiomersal.

Även folkhälsominister Maria Larsson har fått en kortfattad information om rapportens innehåll i oktober, enligt Tomas Karlsson

” Myndigheterna har ju inte lämnat någon information om att det finns risker med etylkvicksilvret. I bästa fall saknar de kompetens på området. I värsta fall känner de väl till riskerna men väljer att dölja dem eftersom vaccinet med tiomersal redan är inköpt”, skriver Thomas Karlsson.

Enligt Läkemedelsverket i Sverige ser man inget hälsoskäl att förbjuda användningen av Tiomersal. Verket stödjer sig på den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA:s bedömning från 2004 som grundar sig på studier som ”inte ska ha visat något samband mellan vaccinering med vacciner som innehåller tiomersal och störningar i utvecklingen av nervsystemet”, skriver man på sin informationssida om Tiomersal.

Där framgår också att WHO år 2006 publicerade en bedömning som säger att de inte funnit några bevis för ”ogynnsam inverkan på spädbarn, barn eller vuxna” relaterade till användningen av Tiomersal i vacciner.

 

Länk till forskningsrapporten om Tiomersal: http://sarnet.org/doc/Geier-mito.pdf