Forskare samlar data om tidigare jordbävningar från havssediment


Forskare på universitetet i Tel Aviv har hittat ett nytt sätt att förstå seismisk aktivitet i det förflutna och förbättra förutsägelser av jordbävningar genom att analysera havssediment.

Forskarna studerade sediment från Döda havet som skapats vid tidigare jordbävningar. De fann att sediment från lägre nivåer och tyngre sediment tycks ha tryckts upp in i de lättare lagren. De menar att deformationen orsakades av tidigare jordbävningar och de uppskattade plats, tid och omfattningen av jordbävningarna med hjälp av en teori om turbulens i vätskor för att analysera deformationen.

”Nuvarande seismografiska data om jordbävningar sträcker sig bara ungefär ett århundrade bakåt i tiden”, sade Shmuel Marco på universitetet i Tel Aviv i ett pressmeddelande. ”Vi har utökat observationsfönstret med mer än 100 år för att skapa en fossilseismograf.”

”Tekniken kan också vara effektiv för att förstå de seismiska riskerna och aktiva förkastningarna i de områden där jordbävningszoner ligger nära sjöar eller hav”, enligt Marco.

Översatt från engelska