Forskare måste vara "vise män"
Forskare måste vara noga med att inte överdriva effekterna av klimatförändringarna, för att bibehålla sin trovärdighet, anser Dorthe Dahl-Jensen, professor vid Niels Bohr Institutet vid Köpenhamns universitet.


Dorthe Dahl-Jensen, professor vid Niels Bohr Institutet vid Köpenhamns universitet, betonar att när prognoser presenteras för politiker och allmänhet måste de grundas på modeller som är tillförlitliga.

– Vi forskare får inte vara ”spåmän”, vi måste vara ”vise män”. Vi får absolut inte använda modeller som överdriver faran med klimatförändringar, då förlorar vi vår trovärdighet.

Forskare har modeller när de till exempel ska titta på klimatutvecklingen. Dorthe Dahl-Jensen, har kommit fram till att underlaget för sådana modeller måste förnyas.

Tvärtemot vad man tidigare har trott, visar hennes forskning att inlandsisen klarar av ett betydligt varmare klimat. Dorthe Dahl-Jensen och hennes kollegor studerar nu is som är 120 000 år gammal. Den är från den så kallade Eem-perioden. Då var det flera grader varmare än vad det är nu och det varade i flera tusen år.

Under istäcket på Grönland har de tagit prover på marken och funnit att det är 400 000 år sedan det senast var barmark där. Flera andra parametrar studeras bland annat isens syrehalt. Forskningen visar att en stor del av inlandsisen kan finnas kvar även när en period med varmare klimat inträffar.

– Styrkan med att forska på inlandsisen är att vi kan studera hur isen faktiskt påverkats under tidigare varma perioder och jämföra detta med de modeller vi har för att beräkna hur framtiden för istäcket kan se ut.

Forskarna har även studerat så kallad isström. Isströmmen rör sig som en flod genom inlandsisen. Vid havet bildas isberg som sedan släpper och hamnar i vattnet. Här fann forskarna att isströmmen har en oväntat hög hastighet.

– På bara två-tre år ökade hastigheten hos en stor isström till mer än det dubbla. Det tyder på att man underskattat de snabba ändringar som kan ske av den mängd is som lämnar isen per år, säger Dorthe Dahl-Jensen.

Det skulle alltså kunna betyda att världshavens yta skulle stiga fortare än man tidigare trott.