Forskare: Kemikalier bakom fetma
Det som nästa alla forskare är överens om i dag är att fetma är en komplex sjukdom med flera orsaker där de dominerande är gener och livsstil. (Foto: AFP /Greg Wood)


Samtidigt som fetmaepidemin sprids över världen gnabbas forskare om vad som orsakar problemen. Amerikanska toxikologer har sin åsikt klar: kemikalier.

Kemikalier, främst hormonstörande sådana, är den viktigaste boven i dramat bakom fetmans utbredning. Den slutsatsen drar bland andra Fred vom Saal vid University of Missouri och Bruce Blumberg vid University of California under den pågående vetenskapskonferensen AAAS i San Francisco.

Resultaten kommer från försök på djur. De är inte publicerade i några av de medicinska facktidskrifterna och några studier på människor har ännu inte gjorts. Ändå tvekar forskarna inte att överföra resultaten på oss.

-När fostret i mammans mage, eller det lilla barnet, utsätts för vissa kemikalier sker en omprogrammering av gener som styr bland annat ämnesomsättning och fettcellernas mängd och storlek i kroppen, säger Bruce Blumberg.

När skadan väl är skedd kan man i dag inte göra mycket för att påverka sitt öde, menar han. Den utsatta löper stor risk att utveckla fetma och relaterade sjukdomar som typ-2-diabetes och högt blodtryck trots motion och goda kostvanor.

På flera håll i världen pågår forskning om kemikaliers eventuella koppling till fetma och andra sjukdomar. Bland att finns det europeiska forskningssamarbetet Cascade, samordnat av Karolinska institutet, som söker svar på frågor om hur kemikalier påverkar hormonsystem i kroppen. Men ännu har inga säkra resultat presenterats.

Det som nästa alla forskare är överens om i dag är att fetma är en komplex sjukdom med flera orsaker där de dominerande är gener och livsstil. Frågan om hur det kan komma sig att fetma nästan utan undantag drabbar personer som äter en felaktig kost, med dåliga fetter och tomma kolhydrater, har de amerikanska toxikologerna svårt att besvara.