Forskare katalogiserar Jordens alla arter på internet
Uppgifter om Jordens alla arter ska samlas i ett uppslagsverk på internet. (Skärmbild/www.eol.org)


Forskare har börjat sammanställa en katalog på internet där varje levande organism på Jorden ska ingå. Organisatörerna säger att den nya webbsidan kommer att bli den enda platsen där forskare kan gå in för att studera de närmare två miljonerna kända arterna av växter och djur. Denna så kallade Livsencyklopedi (Encyclopedia of Life) förväntas bli till stor hjälp för forskare i utvecklingsländer.

En elektronisk Livsencyklopedi har länge varit ett mål för forskarna. De säger att det är möjligt först nu på grund av framstegen i internettekniken, högupplösta digitala fotografier och möjligheten att snabbt läsa arternas genetiska koder.

– Jag kan nästan inte sätta ord på hur spännande den här utvecklingen är för vetenskapsmän, medborgare runt om i världen, och i synnerhet för mig själv, säger James Edwards, Executive Secretary på Informationscentret för global biologisk mångfald, med bas i Köpenhamn, och den förste vd:n för Livsencyklopedin.

– När encyklopedin är färdigställd kommer den att ge vetenskapsmän, studenter och alla medborgare med internet tillgång till alla kända levande arter, också de som precis har upptäckts, tillägger han.

Projektet är ett samarbete mellan sex vetenskapliga organisationer, däribland Smithsonian Institution i Washington, Harvard University i Boston och Field Museum i Chicago. Organisatörerna hoppas dock att institutioner över hela världen kommer att delta.

En av de intellektuella krafterna bakom projektet är den kände Harvardbiologen Edward O Wilson, som säger att bara omkring tio procent av alla levande organismer för närvarande är kända.

– Våra liv är beroende av denna till stor del okända levande värld som vi nu försöker förstå mer fullständigt. Mänskligheten existerar med andra ord på en ganska okänd planet. Den kunskap vi har är utspridd i väldigt teknisk litteratur som är svår att skaffa fram. Oftast är kunskapen endast tillgänglig för och känd av ett begränsat antal experter, säger han.

Wilson säger att Livsencyklopedin kommer att förändra det, och på så vis påskynda upptäckterna av nya arter som kan vara användbara inom jordbruket och läkarvetenskapen. Han påpekar att encyklopedin kommer att göra det lättare för forskare att förutse sjukdomsutbrott och intrång av invaderande växter och djur.

– Endast med en sådan encyklopedisk kunskap kan biologin som helhet mogna som vetenskap och uppnå förmågan att förutsäga saker. Aldrig mer kommer vi att behöva missa så många gyllene tillfällen i den levande världen runt om oss eller så ofta bli förvånade av att destruktiva främlingar plötsligt dyker upp från den okända världen, tillade han.

Livsencyklopedin kommer att kosta 50 miljoner dollar att utveckla, med stöd från de sex bakomliggande institutionerna och två amerikanska välgörenhetsorganisationer.

En av välgörenhetsorganisationerna är MacArthur Foundation, vars ordförande Jonathan Fanton säger att forskare runt om i världen kommer att kunna bidra till kunskapen på webbsidan. Han förutspår att projektet kommer att bli en välsignelse för vetenskapen i låginkomstländer.

– Livsencyklopedin har en klar användning inom informationsutbyte, särskilt i utvecklingsländer, där tillgången till vetenskap är mycket begränsad. Jag tror att det är rätt att säga att detta kan bli en revolution för vetenskapen i u-länderna, säger Fanton.

Encyklopedins vd James Edwards säger att målet är katalogisera en miljon arter, häften av de idag kända arterna, inom fem år.

Livsencyklopedin är tillänglig på Internet på www.eol.org
originalartikel
på engelska.