Forskare ifrågasätter självundersökning av brösten
Många bröstcancerfall upptäcks vid en mammografiundersökning. I Sverige uppmanar man också kvinnor till självundersökning av brösten en gång i månaden, något som nu ifrågasatts av dansk läkare. (Foto: Mychele Daniau/AFP)


Kvinnor uppmanas att själv undersöka sina bröst en gång i månaden, för att tidigt upptäcka knölar som kan vara bröstcancer. Förfarandet ifrågasätts av den danske läkaren Peter C Gøtzsche som anser att det inte finns någon vetenskaplig grund för metoden, och att det kan göra mer skada än nytta.

Idag, den första oktober är det nationella bröstcancerdagen som inleder Cancerfondens månadslånga Rosa bandet- kampanj som har till syfte att öka kvinnors medvetenhet och kunskaper om bröstcancer.

Insamling av medel för bröstcancerforskningen är också en viktig del. En av kampanjens budskap är att kvinnor själva ska undersöka sina bröst för att hitta knölar, som kan vara cancer.

Men Peter C Gøtzsche som är chefsöverläkare vid Rigshospitalet i Köpenhamn, säger att det finns ingen vetenskaplig grund alls för att rekommendera kvinnor att undersöka sina bröst en gång i månaden.

Forskning visar att kvinnorna i stället hittar fler ofarliga knölar, som tas bort i onödan. Det visar flera stora studier som omfattar hundratusentals kvinnor. Att kvinnor i Sverige uppmanas att själva undersöka sina bröst en gång i månaden, har upprört Peter C Gøtzsche, skriver Dagens Nyheter.

– Det är skandal och chockerande att svenska kvinnor rekommenderas att göra något som är skadligt. Flera länder, däribland Danmark och USA, har helt tagit avstånd från detta. Här ligger Sverige efter många andra länder, säger den danske läkaren i artikeln i DN.

Att kvinnor uppmanas att undersöka sina bröst leder till otrygghet, menar den danska forskaren. Han anser att kvinnorna hela tiden blir påminda om risken att få cancer och det skapar en oro och det hade det kanske varit värt det om kontrollen medför att färre dör, men så är inte fallet.

Peter C Gøtzsche är en av författarna till en rapport som gjorts av den ansedda internationella forskarsammanslutningen Cochrane, med totalt 388 000 kvinnor i Kina och Ryssland. Rapporten är en sammanställning av de två hittills största och bästa studierna som granskat den vetenskapliga grunden för medicinska behandlingar.

Enligt rapporten, leder självundersökning av brösten inte till minskad dödlighet i bröstcancer.

I studien fick hälften av kvinnorna lära sig hur man undersöker sina bröst och de andra levde som vanligt. Resultatet visade att kvinnorna som kontrollerade brösten en gång i månaden dog lika ofta i bröstcancer som de som inte undersökte brösten.

I den grupp där kvinnorna undersökte sina bröst hittades däremot oftare godartade knölar, som i sin tur ledde till att antalet biopsier (vävnadsprov) av ofarliga knölar fördubblades i den gruppen.

Enligt Cancerfonden ställs sju tusen bröstcancerdiagnoser varje år i Sverige. Under de senaste decennierna har chansen att bli botad ökat, vilket beror på att fler fall upptäcks tidigt genom undersökning med mammografi och behandlingen har förbättrats.