Forskare i Kina anpassar sig vanemässigt till partiet
Mu Jia (Carsten Holz), högskolelektor i politisk vetenskap på samhällsvetenskapliga instutitionen vid Hongkongs universitet för vetenskap och teknologi. (Foto: The Epoch Times)


”Har alla vetenskapsmän i Kina blivit köpta?” heter en artikel av Mu Jia (Carsten Holz), högskolelektor i politisk vetenskap på samhällsvetenskapliga instutitionen vid Hongkongs universitet för vetenskap och teknologi. Han föklarar i artikeln sin syn på kinesiska vetenskapsmän som vanemässigt försöker vara Kinas kommunistparti (KKP) till lags och vilka konsekvenserna blir om de misslyckas med att behaga partiet.

Mu Jia talade om ”motiv” för att anpassa sig, självcensur och personliga påtryckningar som KKP utsätter de kinesiska forskarna för, och fallet med en högskolelektor från ett universitet i Hongkong – en amerikansk medborgare – som fängslades i Kina med anklagelsen att ha ”äventyrat landets säkerhet.”

Rädsla för att inte få återvända till Kina

Angående sin artikel säger Mu Jia, som kom till Hongkong 1995, att han bara vill peka på den unika situationen i Kina.

– Om jag befann mig i USA är det möjligt att jag skulle uppleva stress och begränsningar, men i USA kan människor fritt yttra sina åsikter och man kan själv välja vad man inriktar sin forskning på. I Kina eller i Hongkong däremot, om man går för långt i en riktning är man rädd för att medarbetarna ska ange en och man undrar om man kommer tillåtas att återvända till Kina. Politiska angelägenheter påverkar vetenskapens oberoende i alla länder, men problemet i Kina är att det politiska systemet gör situationen långt mer allvarlig.

Läroböcker i Kina döljer fakta om KKP för allmänheten

Om kritik av hans artikel säger Mu Jia:

– Jag har aldrig direkt mött någon kritisk uppfattning om min artikel, men jag läser kritik via e-mail från vänner. Den tydligaste kritiken var angående mina kommentarer om fastlands-Kinas läroböcker. Jag kritiserade de läroböcker som tog upp om regeringen och KKP och mina kritiker ifrågasatte det jag sade. Jag skulle ha förklarat mer tydligt att min poäng inte är om huruvida dessa läroböcker nämnde regeringen och KKP, utan att vad som nämndes i dessa läroböcker inte var fakta och värdelöst i det verkliga livet. Om jag till exempel vill bli ett ombud för Folkets Nationalkongress (FNK), var skulle jag skriva mitt namn? Om jag som kinesisk medborgare vill ställa upp som ombud för FNK, vad skulle hända med mig härnäst? Kanske får jag polisbesök! Kanske arresteras jag ifall jag inte ger upp idén om att bli vald. Jag vet inte vad som skulle hända med mig.

– Läser man nyhetsrapporteringarna kan man se att polismän ställer upp för FNK enligt reglerna och använder sina riktiga namn. I verkligheten kontrolleras emellertid människor av KKP, ett exempel är vem som nomineras till FKN-kandidater. De där läroböckerna var inte klara över vad det kinesiska politiska systemet innebär sett ur vanliga människors synvinkel. Detta är min kommentar.

När han ser tillbaka på erfarenheten säger Mu Jia att han ständigt ville offentliggöra det han hade i tankarna. Det tog honom åtskilliga år att skriva artikeln och hans strävan är nu fullbordad. Han beskriver artikeln som ett enskilt komplett verk och han kommer hädanefter att koncentrera sig på sin forskning.

Påmind om nazismen

Mu Jia, som växte upp i Tyskland, och vars tyska namn är Carsten A Holz, noterar att alla skollärare från 70-talet hade genomlevt nazismens dagar då allt lärare brydde sig om var huruvida deras elever kände till nazi-systemet. Han erinrade sig detta medan han skrev artikeln och som en person som utbildats med akademisk frihet kände han sig manad att tala trots alla hinder.

– Det viktiga är vad jag ska göra med min karriär och jag kommer att göra de saker jag tycker är rätt. Utbildningen jag fick i grundskolan uppmanar mig att tala ut, säger Mu Jia.

-Det tog mig ett par år att avsluta denna artikel. Det var bara några tankefragment till en början. Den huvudsakliga idén formades efter hand. Jag skrev ned alla tankar jag hade i medvetandet rakt av och slutförde artikeln förra sommaren mellan augusti och september. Jag hade inte bråttom, utan ville skriva ned allting som jag ville skriva på en gång. Sedan skulle jag fortsätta med mina ekonomistudier.

– Med tanke på många av de uppfattningar jag framförde i artikeln anade jag att studierna vi gjorde kring detta kunde vara fel. På grund av detta skrev jag om artikeln fyra-fem gånger och jag tror att artikeln till slut uttrycker mina känslor och uppfattning, säger han.

Det var värt att framföra min uppfattning även om det innebär att jag inte får återvända till Kina

– Beträffande det vidsträckta område i Kina som jag talade om i artikeln kanske en del tycker att jag är för extrem och galen och vissa personer kanske tycker att jag är konstig, men jag tror att jag har uttryckt deras känslor mycket exakt med tanke på de reaktioner jag fått så här långt. Jag är inte rädd att människor ska tänka negativt om mig. Ifall någon kritiserar mig och tycker att jag avviker från ämnet ska jag besvara det. Efter att jag avslutat artikeln har jag hela tiden tänkt på en sak: vad kommer att hända om jag ansöker om att återvända till Kina för att forska nästa gång? Men jag tycker inte att det är mitt bekymmer huruvida artikeln borde publiceras eller få några reaktioner. Detta är en akademisk artikel – jag skrev bara om forskare och Kina och jag kritiserade Kinas forskarstudenter. Jag visste att jag förr eller senare var tvungen att skriva denna artikel och nu när jag avslutat den behöver jag inte tänka på dess konsekvenser mer.

– Jag reser ofta till Kina, förut bodde jag där och jag är säker på att jag kommer vilja åka tillbaka igen, men om jag inte tillåts åka tillbaka mer på grund av artikeln jag skrivit så är det ändå värt det. När jag beslöt att avslöja problemen jag nämnde i artikeln och förmedla min uppfattning stod valet inte längre mellan om jag ville återvända till Kina eller publicera artikeln.

Carsten A Holz artikel ”Har alla vetenskapsmän i Kina blivit köpta?” kan man läsa under följande länkar:

English: http://www.feer.com/articles1/2007/0704/free/p036.html

Chinese: http://www.epochtimes.com/gb/7/5/13/n1708928.htm
version