Forskare hoppas minska matsvinnet
Butikerna slänger mängder med mat, ibland för att kunden inte vill köpa den sista frukten, nu ska forskare på Högskolan i Borås få oss att förstå ur ett miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv så att vi ändrar beteende. (Foto: Christopher Furlong /Getty Image)


Trettio till femtio procent av all mat i världen som produceras slängs innan det når matbordet. Nu ska forskare från Högskolan i Borås ta reda på vilken miljöpåverkan mat som går till spillo har.

I samarbete med en livsmedelsbutik ska de studera utvalda livsmedels livscykel.

– Vi har redan börjat med bananer. Vi vet hur många bananer de köper in och hur mycket de inte säljer. Vi vet var de köper dem ifrån, hur de kommer till Borås och i vilken typ av förpackning. Vi studerar hela livscykeln utifrån en etablerad metod, sedan kan vi säga vilken miljöpåverkan man har för varje kilo bananer som hamnar som svinn, säger Kim Bolton professor inom resursåtervinning.

Resultaten ska användas till att informera butiken om vilket matsvinn som ger störst miljöpåverkan och ekonomiska förluster. De hoppas också kunna påverka konsumentbeteendet och hushållen med sina resultat.