Forskare har upptäckt oljeplym under vatten i Golfen
Forskaren Rob Munier (t.v) från Woods Hole Oceanographic Institute talar om en plym med kolväteolja medan andra forskare lyssnar under en presskonferens den 19 augusti 2010 i Washington, DC. (Foto: Mark Wilson / Getty Images)


Forskare har upptäckt en kolväteplym som är över 35 km lång, 2 km bred och ca 200 m hög på mer än 900 meters djup i Mexikanska golfen, och har identifierat plymen som en rest efter oljeutsläppet från BP:s oljeplattform Deepwater Horizon.

”Vi observerade i juni att plymen flyttade på sig sakta [ca 275 meter per timme] sydväst om källan som exploderade, sade Dr. Richard Camilli från Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) i ett pressmeddelande.

Forskarna följde plymen från den 19-28 juni, tills orkanen Alex närmade sig och tvingade dem att avbryta studien. De mätdata som erhölls under den tiden tyder på att plymen är mycket längre än de spårade 35 kilometrarna.

Studien, som publicerades i tidskriften Science på torsdagen, fann att i motsats till vad man tidigare trott, så var den biologiska nedbrytningen av undervattensplymen mycket långsam. Men forskarna sade att det har gjorts få studier på olja under vatten, så resultaten kanske inte är representativa för hela bilden.

Med den här takten på den biologiska nedbrytningen tror forskarna att plymen kommer att bestå under lång tid.

– Det är möjligt att oljan skulle kunna transporteras långa sträckor från oljekällan innan den bryts ner, sade Dr. Benjamin Van Mooy från WHOI.

Forskarna genomförde omkring 57 000 kemiska analyser och upptäckte BTEX, en klass av petroleumkolväten som innefattar bensen, toluen, etylbensen och xylener, i koncentrationer på mer än 50 mikrogram per liter. Dessutom finns det kemikalier i plymen som forskarna ännu inte kan identifiera.

– Vi vet inte hur giftig den är och vi vet inte hur den bildas, eller varför. Men att känna till storleken, formen, djupet och vart denna plym är på väg, kommer att vara avgörande för besvarandet av många av dessa frågor, sade Christopher Reddy från WHOI. 

– Med detta arbete kan vi beskriva plymens utbredning och en av de intressanta egenskaperna hos den här plymen är att den låg stadigt på cirka 1100 meters djup. Och det är något som är lite oväntat, och vi har inte någon tydlig indikation på varför den har lagt sig på det djupet, sade Dr. Richard Camilli via en telefonkonferens.

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41302/