Forskare avfärdar samband mellan rött kött och prostatacancer
Rött kött ökar inte risken för att drabbas av prostatacancer, enligt en ny stor studie.(Foto: AFP/Jung Yeon-Je)


Rött kött ökar inte risken för att drabbas av prostatacancer, enligt en ny stor studie. Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i samhället och som ökar snabbt.

Många experter har pekat på att västerländsk livsstil och matvanor skulle bidra till ökad sjukdomsrisk, därför har studier under det senaste decenniet gjorts med fokus på kosten och just rött kött och processat kött (charkuteriprodukter), har ansetts öka risken för prostatacancer.

The World Cancer Research Fund/American Institute har i sin rapport från 2007 om kost och cancer, fastslagit att det finns begränsad bevisning från vissa studier som tyder på att processat kött är en orsak till prostatacancer, men bedömningen stöder sig på endast fyra kohortstudier, rapporterar Food Navigator.

Dr Dominik Alexander vid Exponent Health Sciences Practice i USA, har tillsammans med sitt forskarlag analyserat och sammanställt data från totalt 26 (15 om rött kött och 11 om processat kött) olika studier som undersökt sambandet mellan prostatacancer och konsumtion av rött kött och processat kött.

Enligt Dr Alexander finns det inget rapporterat i studierna som pekar på något samband mellan konsumtion av rött kött och prostatacancer i någon av de 15 studierna.

Däremot fann forskarna en vag koppling mellan processat kött och prostatacancer.

Enligt forskarna krävs det ytterligare studier för att utvärdera samband mellan kost och prostatacancer.

Resultatet av studie har publicerats i Nutrition Journal.