Försämrat läge i Fukushimas kärnkraftverk


Under natten försämrades situationen i  kärnkraftverken i Fukushima allvarligt. Kylarvattnet i reaktor fyras bränslebassäng har försvunnit, meddelar SR, och det använda kärnbränslet i bassängen är därmed blottat. Detta innebär att bränslet hettas upp och avger strålning.

– Det innebär att vi naturligtvis ser att läget har försämrats. Men det gäller naturligtvis området runt reaktorn, vi ser fortfarande inte att det är något akut hot mot Tokyo, sade ambassadör Stefan Sonning till SR.

Med hjälp av helikoptrar fösöker man nu tillföra havsvatten för att kyla ned de skadade reaktorerna, skriver DN. Man hoppas på att få igång elförsörjningen som är nödvändig för att effektivt kyla ned reaktorerna. Reuters skriver att det kan bli aktuellt för reaktorerna ett, två, fem och sex, men att det kommer att dröja för reaktor tre och fyra.

Svenska Strålskyddsmyndigheten avråder svenskar från att uppehålla sig inom en radie av åtta mil från kärnkraftverket, och både Strålskyddsmyndigheten och utrikesdepartementet avråder från att resa till Japan.