Försäljningsrekord för dieselbilar
USA, Los Angeles: En ny Mercedes-Benz Bluetec diesel i den årliga Los Angeles bilvisningen. (Foto: AFP/Gabriel Bouys)


Aldrig tidigare har det sålts så mycket dieselbilar i Sverige som nu. Andelen dieselbilar var i november rekordhöga 26,3 procent av nyregistreringarna visar siffror från Bil Sweden.

– Vi börjar närma oss Europa, säger Bil Swedens vd Bertil Moldén.

I november förra året var dieselandelen 11,2 procent. Hittills i år är dieselandelen 19 procent på årsbasis.

I övriga Europa är andelen dieselbilar runt 50 procent, säger Bertil Moldén. Det som ligger bakom dieselboomen är koldioxidbaserad beskattning, partikelfilterrabatt, lägre koldioxidutsläpp och lägre bränsleförbrukning.

– Om bara myndigheterna ger oss långsiktiga spelregler så kan vi inom tre år vara uppe på 50 procent, säger han.

För personbilarna ser det fortsatt bra ut. I november registrerades 24 816 nya personbilar, en ökning med 0,8 procent jämfört med november i fjol. Hittills i år har nybilsregistreringarna ökat med 3,9 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Men försäljningen av tunga lastbilar minskar. I november nyregistrerades 3 713 lastbilar, en minskning med 2,6 procent.

– Det är rekyl på den försköpseffekt som vi såg inför införandet av de nya skärpta avgaskraven från den 1 oktober, säger Bertil Moldén.

– Man ska se det på längre sikt och då ser det bra ut. Och vi vet att orderingången är bra.

Hittills i år har försäljningen av tunga lastbilar ökat med 6,8 procent på årsbasis.

Registreringen av lätta lastbilar, upp till 3,5 ton, ökade i november med 1,3 procent.

– Det är främst hantverkare som köper lätta lastbilar, och det här är ett tecken på att AB Sverige går bra, säger Bertil Moldén.

Miljöbilsregistreringarna ökade med 95 procent i november. Hittills i år är ökningen 188 procent. Miljöbilsandelen var i november 14,3 procent av de totala nyregistreringarna.

Bertil Moldén gläds åt ökningen men efterlyser klara besked från regeringen vad gäller beskattningen på etanol, trängselskatten i Stockholm och alliansens förslag i valrörelsen om en miljöbilsrabatt på 10 000 kronor.

– Myndigheterna måste sätta ner foten. Många vill ta ett miljöansvar men väntar med att köpa, säger Bertil Moldén.

Ett annat problem är den gamla bilparken i Sverige, Europas äldsta. Det finns 350 000 bilar som saknar katalysator. Här efterlyser Bil Sweden besked om en höjning av skrotpremien.