Föroreningar i Yangtzefloden utgör en fara för hundratals miljoner kineser
Två arbetare rensar upp sopor längs Yangtzeflodens strand, i närheten av Tre Ravinernas damm i Yichang i Hubeiprovinsen, augusti 2010. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Längs Yangtzeflodens stränder finns fullt med kemiska fabriker som släpper ut enorma mängder giftigt vatten i floden, vilket påverkar hundratals miljoner människor som är beroende av floden för sitt dricksvatten.

I en artikel i Economics Information Daily nyligen stod det att den totala mängden förorenat vatten som släpps ut i Yangtzefloden nått över 33,9 miljarder ton per år, och ökar med 2 procent per år, allt enligt data från Yangtzeflodens byrå för skydd av vattenresurser. 

Data som släpptes av det kinesiska miljöskyddsministeriet i december förra året visade att det finns över 400 000 kemiska fabriker (inklusive små byföretag), fem stora stålverk och sju stora oljeraffinaderier längs Yangtzeflodens stränder. Yangtze är Asiens längsta flod med sina 6 300 km. Det innehåller 40 procent av Kinas vattenresurser och flyter genom 11 provinser och regioner. Omkring 550 miljoner människor bor längs Yangtzes stränder.

He Chunyin, chef för Jiangsus miljöskyddsbyrå sade till Ningbo Daily att majoriteten av städerna längs Yangtze får sitt dricksvatten från floden. Om floden är förorenad finns inga andra källor. Många nya kemiska fabriker opererar nu i de mellersta och västliga delarna av Kina, men eftersom de regionerna är mindre utvecklade finns det inte mycket regler. Följaktligen kommer det förorenade vattnet ut i floden och drabbar de som bor nedströms, sade han.

Transport av farligt gods orsakar också ofta föroreningar. Nantongs sjöfartsbyrå sade till Economic Information Daily att 300 000 ton farligt gods passerar genom Nantong varje dag sedan 2003. Det rör sig bland annat om råolja, gasol, drivmedelsolja, bensen, alkohol och andra giftiga petrokemiska råvaror. Över 70 procent av dessa är klassificerade som mycket giftiga och förorenade, enligt den internationella konventionen om förebyggande av föroreningar från skepp.

Xue Jianjun, biträdande chef på Nantongs sjöfartsbyrå sade att en del av detta farliga gods är vattenlösliga kemikalier och att man bara kan lita till utspädningseffekten för att bli av med dem om de kommer ut. Av de som inte är vattenlösliga kommer de som är tyngre än vatten att sjunka till botten, sade han.

– Men när dessa farliga kemikalier väl kommit ner i vattnet finns det egentligen inga effektiva sätt att hantera dem. Vilket utsläpp som helst kan påverka Shanghai, Suzhou, Nanjing och andra stora städer. Om det sker ett utsläpp kan konsekvenserna bli katastrofala, sade Xue.

Den 15 mars råkade ett godsfartyg ut för en olycka och läckte ut 100 kg styren i Yangtze, vilket ledde till att Wuxis och Changzhous vattenverk, som ligger nedströms, tvingades stänga. Invånarna i de två städerna fick förlita sig på flaskvatten.

Med så omfattande föroreningar har vattenkvaliteten blivit en stor fråga för den kinesiska allmänheten, medan myndigheterna försöker tona ner det eller blunda för problemet.

Zang Xiaoping, biträdande chef på Yangtzeflodens byrå för skydd av vattenresurser, sade till Wuhan Evening News att det inte finns någon större orsak till oro. Det årliga vattenflödet i Yangtze är nästan en biljon ton. 30 miljarder ton förorenat vatten gör inte mycket skada, förutom att vissa delar förorenas, sade han.

– På det stora hela är vattenkvaliteten god och det är säkert att använda vattnet. 

Kinesiska nätanvändare var av en annan åsikt. En person skrev följande på forumet club.kdnet: ”Det årliga flödet i Yangtze är runt 951,9 miljarder, att jämföra med 33,9 miljarder, det innebär att 3,56 procent av vattnet är förorenat. Är inte det en för hög siffra?”

En annan skrev: ”Så 3 procent av vattnet är förorenat. Det motsvarar 15 ml i en vattenflaska. Hur kan det anses säkert?”

I april släppte den kinesiska ingenjörsakademin och det kinesiska miljöskyddsministeriet tillsammans en rapport där det stod att nästan hälften av Kinas dricksvatten inte möter standarden, vilket innebär att 190 miljoner människor dricker vatten som innehåller för höga halter av farliga ämnen. Mer än 90 procent av städernas grundvattenförrråd är förorenade.

De många olika förorenande ämnena gör också vattenreningen mycket komplicerad. En anställd på ett vattenverk i sydvästra Kina sade till Epoch Times att det finns över 60 olika sorters kemikalier i dricksvattnet, vilket gör det svårt att rena. Men på grund av de knappa vattenresurserna stänger man inte ner vattenförsörjningen om det inte sker någon akut förgiftning. Myndigheterna är rädda för social instabilitet.

En annan person, som var ansvarig för testning av vattenkvaliteten, sade till Epoch Times att när det kommer folk från testcentret för vattenkvalitet för att ta prover får de specialbehandling. Varje inspektör får ett rött kuvert med pengar i.

– Så länge det inte sker någon större incident kommer alla hålla ena ögat öppet och det andra stängt, sade han.

Översatt från engelska