Föroreningar hotar terrakottasoldaterna i Kina
En tekniker mäter skador orsakade av luftföroreningar på Terakottasoldater.


Redan för tre år sedan varnade forskaren Cao Junji, konsult inom vetenskapsrådet i Kina att kejsaren Qins mausoleum kan bli en kolgruva inom 100 år. Cao Junis varning citerades den 6 juli 2005 i en artikel i tidningen Beijing Youth newspaper.

Cao Junji är för närvarande engagerad i ett museiprojekt som handlar om de effekter som luftföroreningar har på de berömda terrakottasoldaterna och Xi’ans hästskulpturer. Detta tvåårsprojekt började i mars 2005.

Enligt Cao, kan den långsamma försämringen av dessa världsberömda arkeologiska fynden bero på allvarliga luftföroreningar. Att gräva fram dessa 2000 år gamla arkeologiska föremål har gjort dem benägna för försämringar genom oxidation och vattenskador. Om inte något görs åt situationen, förespår han att figurernas näsor och hår sakta nöts bort och att deras armar kommer att falla av.

Några experter bedömer att de två miljoner besökare som årligen kommer till lpatsen, är källan till luftföroreningarna. Enligt rapporten placerade en forskare en bit vitt papper i museet, som blev mörkgrått inom 24 timmar och täcktes med kolpartiklar.

Enligt en välkänd expert på luftens kvalitet, är koldioxiden avlagringsrester från turisternas andning och från ammoniak som finns i deras kläder.

Förutom den påverkan på terrakottasoldaterna som den förorenade luften utgör, försämras figurerna långsamt från en ansamling av svampväxter, som kan vara upp till 40 olika arter. För närvarande är 1400 av figurerna förorenade av svampväxt.

År 1987 placerade UNESCO Qin kejsarens terrakottasoldater på listan över världsarvsplatser. Om inte skyddande åtgärder vidtas så snart som möjligt, sade Cao Junji att museet skulle likna en kolgruva inom 100 år. Om detta tillåts hända, skulle det bli en enorm förlust, inte bara för kineserna.

Översatt från engelska