Föroreningar bakom miljoner förtidiga dödsfall
I februari i år rapporterades det att stora delar av Kina, bland annat Peking, uppnått extremt höga nivåer av hälsovådliga partiklar i luften. Bilden visar svår smog i Shanghai den 5 december 2013. (Foto: ChinaFotoPress / Getty Images)


Luftföroreningar är betydligt farligare för människors hälsa än vad man tidigare trott. Runt sju miljoner dödsfall i världen år 2012 kan ha orsakats av föroreningar, enligt nya beräkningar från WHO.

De nya beräkningarna baseras på både bättre kunskaper om de sjukdomar som orsakas av luftföroreningar och på förbättrad teknik och förfinade mätningsmetoder.

Värst drabbat är Sydostasien, (inkluderat Indien och Indonesien) och Stillahavsområdet (inkluderat Kina, Sydkorea, Japan och Filippinerna) där totalt 5,9 miljoner människor har beräknats ha dött 2012 i luftförorenings-relaterade sjukdomar.

De nya mätningarna har visat en starkare koppling mellan både inomhus- och utomhusexponering av luftföroreningar och hjärt-kärlsjukdomar och stroke.

Även fall av KOL, lungcancer och akuta luftvägsinfektioner har visat ha samband till luftföroreningar.

”Riskerna med luftföroreningar är nu långt större än man tidigare trott eller förstått, i synnerhet när det gäller hjärtsjukdomar och stroke”, säger läkaren Maria Neira, chef vid WHO:s avdelning för folkhälsa, i ett pressmeddelande.

”Få risker har en större inverkan på den globala hälsan i dag än luftföroreningar, bevisen signalerar behovet av samordnade åtgärder för att rena luften vi andas.”