Förorening av flod ledde till vattenkris för fyra miljoner kineser
Fujiangfloden i Sichuan i sydvästra Kina. Floden, som är stadens vattenkälla, har förgiftats av mangan. (Foto: Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)


Dricksvattnet för en hel storstad i Sichuanprovinsen i Kina har blivit otjänligt på grund av föroreningar från en fabrik som utför elektrolys med tungmetallen mangan.

Det har uppstått brist på flaskvatten och en del matvaror eftersom folk har hamstrat. Det tog dock myndigheterna fem dagar att göra ett offentligt uttalande om att kranvattnet inte var lämpligt för konsumtion.

Fyra miljoner människor i Mianyang, som är Sichuanprovinsens näst största stad, har blivit utan kommunalt dricksvatten efter att Fujiangfloden, som är stadens främsta vattenkälla, blivit förorenad av mangan.

Skyfall den 20 juli i den övre delen av Fujiangfloden hotade en damm som hörde till manganfabriken i byn Xiaohe i Sonpang-häradet. Eftersom man fruktade jordskred släppte man ut överflödigt vatten tidigt på morgonen den 21 juli, vilket ledde till att 10 000 kubikmeter av spillvatten sköljdes ut i Fujiangfloden, enligt Southern Metropolis Daily.

Den 26 juli, fem dagar efter det första utsläppet rapporterade Mianyangs miljöskyddsbyrå att prover både uppströms och nedströms innehöll omkring 20 gånger så mycket mangan som det tillåtna värdet enligt den statliga vattenkvalitetstandarden.

Qiu, som bor i trakten, sade till Epoch Times den 27 juli att myndigheterna i Mianyang gjorde ett offentligt uttalande där man sade att nivåerna av mangan och kalium i vattnet var för höga.

— Nästan alla som bor i Mianyang dricker vattnet från floden. Eftersom den är förorenad nu är det nästan fyra miljoner människor som inte kan dricka flodvattnet, sade Qiu.

Flaskvattnet sålde slut på affärer och köpcentra när folk hamstrade, enligt Qiu.

— Vi vet inte när den här föroreningen kan tänkas lösa sig, tillade han.

Ma Daofu, chefen för Mianyangs miljöskyddsbyrå, försökte förklara varför det tog fem dagar för myndigheterna att meddela att floden förorenats. Enligt honom informerades byrån samma dag som utsläppet skedde, men eftersom vattenflödet då var ganska stort märkte de inte att något var fel. 

Xiao, som också bor i Mianyang, sade till Epoch Times att vissa samhällen och företag gick ut på eftermiddagen den 26 juli och sade till folk att inte dricka kranvattnet eftersom floden var förorenad. Många skyndade då till affärer och köpcentra för att få tag i flaskvatten.

— Att döma av vädret kommer det fler skyfall imorgon och föroreningen av Fujiangfloden kommer att förvärras, sade Xiao.

Han tillade att det senaste uttalandet från myndigheterna löd att manganhalten i vattnet på något sätt hade sjunkit.
— Men folk vet inte hur mycket det behöver sjunka för att möta standarden, så vi vågar fortfarande inte använda vattnet, sade Xiao.

En anställd på Wal-Mart i Mianyang sade att folk köade utanför affären länge innan de öppnade klockan sex på morgonen den 27 juli. När köpcentret öppnade rusade kunderna in och köpte flaskvatten och en del matvaror som därmed sålde slut helt. På grund av bristen på vatten slutade man också tillreda färdiglagad mat och bröd i affären, så de varorna sålde slut snabbt.

— Det är helt enkelt för mycket folk. Vi har en gräns på en låda om 12 flaskor per person. Kommer man försent finns det kanske inget kvar, sade den anställde på Wal-Mart.

Personal på Mianyangs miljöskyddsbyrå sade till Epoch Times den 27 juli att det inte var känt när vattenkvaliteten skulle hålla måttet för dricksvatten igen.

Den 29 juli, runt lunchtid, gick dock myndigheterna i Mianyang ut och meddelade att vattnet nu gick att dricka.

Fujiangfloden är 70 mil lång och är en biflod till Jialingfloden. Den rinner genom Mianyang och förenas med Jialingfloden vid storstaden Chongqing.

Den förorenade delen från Xiaohe till Mianyan är ungefär 20 mil lång.

Vattenföroreningar har blivit mycket allvarliga i Kina de senaste åren, och det har rapporterats mycket om problemet.

Kinesiskspråkiga Business News (biznewscn.com) skrev den 20 juni att delar av den stora kanalen från Peking till Hangzhou är allvarligt förorenad. I en del av kanalen kunde man se massor av död fisk flyta omkring på ett område som var omkring 4 km långt.

Yulin Daily skrev den 16 juni att floden Luhe, som tidigare kallats ”moderfloden” nu har blivit ”ett stinkande dike”.

Översatt från engelska