Förorenad kinesisk flod hotar dricksvattnet för 86 miljoner
Bybor rensar bort vattenhyacint i Laodaofloden under den heta middagssolen, 28 augusti i år. (Epoch Times Archive)


Massiv tillväxt av vattenhyacint skadar Laodaoflodens vatten i staden Changsha. Tidigare har man sett andra allvarliga problem med vattenföroreningar, såsom cyanobakterier i stora sjöar som Taihu, Chaohu och Dianchi.

Enligt bybor har vattenhyacinten under de senaste dagarna kommit att täcka områden där floden är så bred som 700 meter. Man kan till och med gå ovanpå vegetationstäcket på vissa områden, som är ända upp till tre meter tjockt. Stanken från ruttnande växter ligger tung över de omkringliggande byarna och påverkar invånarnas livskvalitet.

Problematiskt att bo nära floden

En man vid namn Zhou som bor i en närliggande by sade:

– Vattenhyacint växer fort. För några dagar sen var de bara några stycken, nu är det stora klumpar och lager av dem. Den ständigt ökande industriella föroreningen i floden är orsaken till den stora tillväxten av vattenhyacinter. Alla i byn hjälper till att rensa bort plantorna, men vi är rädda att det inte kommer att hjälpa. Så länge som man inte gör något åt huvudfrågan, föroreningarna, kommer vattenhyacinterna att växa till igen.

Zhou gav följande bakgrund:

– Längs Laodaofloden ligger orterna Chunhua och Yong’an och städerna Changsha och Liuyang. I de omkringliggande länen och städerna finns många tillverkningsindustrier. De släpper ut orenat industriavfall rakt ut i floden. Nyligen blottades några rör när vattenståndet i floden var lågt. Avfallsvattnet från dem var mörkt och stanken var outhärdlig.

En man vid namn Fan från orten Yong’an berättade:

– Både i år och förra året hade vi tillfällen då tonvis med svavelsyra släpptes ut i flodvattnet från fabriken. Alla möjliga sorters industriella avfall dumpas i floden, såsom sopor, råmaterial, flytande och fast avfall, till och med giftigt avfall. Byborna vågar inte längre dricka flodvattnet. De vågar inte ens tvätta i det. Alla köper numera mineralvatten.

Fan berättade också att miljöskyddsexperter har kommit med angelägna uppmaningar att rensa upp i Laodaofloden. Om det inte görs kommer den snart att mista sin förmåga till självrening. Många bybor har också rapporterat problemet till de lokala myndighetsföreträdarna, men det har inte gett något resultat.

Floden enda källan till dricksvatten

Laodaofloden är 141 km lång och täcker 23 orter med en sammanlagd befolkning på 86 miljoner människor. Den används till bevattning och industri och är den enda källan till dricksvatten för befolkningen i området.

Officiella uppgifter visar att alla större floder i staden Liuyang, såsom floderna Liuyang, Laodaohe och Nanchuan är förorenade. Staden Liuyang genererar årligen minst 12 miljoner ton avfallsvatten från landsbygden och mer än 10 miljoner ton industriellt avfallsvatten. Som ett resultat av detta försämras stadigt dricksvattenkvaliteten.

Vattenhyacinter är fritt flytande vattenväxter. De förökar sig snabbt och kan blockera en flod. När de ruttnar kan de orsaka vattenförorening.

Översatt från version