Förorenad flod förser Auckland med dricksvatten
Avloppsvatten: 10 procent av Auckland får sitt dricksvatten från Waikatofloden, men lobbyister säger att vattnet är så förorenat med exkrement att floden har svårt att bevara sitt vattenliv. (Foto: Ross Setford/Getty Images)


Tio procent av Aucklands vatten kommer från Waikatofloden, en flod som är så förorenad att den har svårt att bevara sitt vattenliv, uppger Fish and Game New Zealand.

Waikatofloden förser genom 38 kilometer rörledningar 22 samhällen med dricksvatten, däribland Hamilton, Cambridge och Ngaruawahia.

Chefen för Fish and Game Bryce Johnson sade att höga halter av exkrement i floden Waikato hade fått oönskade vattenväxter att frodas, vilket minskade syrenivåerna och påverkade kräftdjur som fisken lever av.

– Vi förlorar inledningen av en näringskedja, sade han.

Han sade vidare att den senaste rapporten ”Growing for Good” från miljödepartementet visar att Nya Zealands jordbruk ”i dess nuvarande form helt enkelt inte är bärkraftigt.”

– Det som det effektivt gör är att det ändrar flodernas ekologiska status, de kan inte längre bevara vattenliv som det brukade göra, sade han.

Fish and Game New Zealand har under ett antal år främjat kampanjen ”smutsiga mejeriprodukter” och försökt sätta press på mejerinäringen att agera ansvarsfullare miljömässigt.

– Jag tror att jordbrukssektorn i åratal inte har velat erkänna eller inse att de har problem, sade Johnson.

Han sade att mejeriföretaget Fonterra inte har tillstått att de behöver göra något åt föroreningarna – föroreningar i form av exkrement från boskap, avrinning från lantbruk och gödningsmedel.

– Lantbrukarna måste hindra boskapen från att komma till floderna. Sätt en inhägnad kring boskapen som håller de borta från floden – bort från kanten av flodbankens barriärzon.

Federated Farmers ordförande Charlie Pederson sade att skyddet av vattenlederna var en viktig fråga för lantbrukare.

Många har skapat strandzoner genom att längs vattenlederna plantera sträckor med vegetation som fungerar som filter och minskar avrinning.

– Vi kan inte vända klockan tillbaka. Vi vet att vi aldrig kommer att få våra floder tillbaka till samma tillstånd som de en gång har haft.

Han sade att nyazeeländarnas livskvalité var nära förbundet med hur bra jordbruksindustrin lyckades.

– Lantbrukarna är mycket bekymrade över spridningen av den införda algen Didymo eller rocksnot, i Sydöns vattenleder, sade Pederson. 

– Det verkar anses att dess spridning till Nordön inte går att stoppa.

Brist på övervakning uppmuntrar förorenare

Vattenekologisten Mike Joy vid Massey University sade att de flesta av låglandets floder i Manawatu är förorenade genom intensivt åkerbruk och industriellt avfall.

Joy sade att Palmerston North City:s styrelse och Manawatus distriktstyrelse tömmer hushållens avloppsvatten i Manawatufloden, och att den regionala styrelsens brist på övervakning har betytt att tillståndinnehavare blivit självbelåtna till den grad att det blivit miljövandalism.

Tillförordnad miljöminister David Parker sade att Nya Zealands vatten enligt världsnormer är ”utomordentligt”, men att intensifiering av markanvändning i båda städer och landsbygd har rubbat vattenkvalitén, och att mejeriindustrin har indikerat att de ville förbättra sin miljöprestation.

– Fonterras meddelande i maj om bestraffning med böter för ständigt dåliga miljöprestationer är en viktig utveckling.

Parker sade att värna om miljön är ”en strategisk investering” i Nya Zealands framtid.

– Kvalitén på  vattnet bidrar till Nya Zealands internationella bild som en ren och grön nation – något som både exporterare och turistindustrierna hela tiden trycker på.

Ofarligt att dricka

Watercare Services Ltd, ett företag som ansvarar för tömning och rening av Aucklands vatten, sade att Waikatoflodens vattenkälla renas med högsta standard och vattnet är ofarligt att dricka.

-Waikatoflodens vattenreningsverk är det mest sofistikerade reningsverket i Australasien och använder membranrensningsteknologi, uppges på websajten.

I juli 2002 kom renat vatten från Waikatofloden in i Aucklands regionala vattenförråd.

90-95 procent av kontrollerade platser inom låglandets vattenleder överskrider riktlinjerna för bakteriehalter i vatten för återanvändning.

Översatt från version