Förnyelsebar energi kan ersätta kärnkraften i Finland
Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala län. (Foto: Vattenfall)


Efter sitt avhopp från regeringssamarbetet i september presenterar De gröna nu i oktober ett alternativt sätt att producera el. Förslaget går ut på att ersätta elproduktionen från kärnkraftverket med flera energikällor för förnyelsebar energi.

Det finska Gröna Förbundet lämnade regeringssamarbetet med de fyra andra regeringspartierna i september, rapporterar nättidningen svenska.yle.se. Orsaken till avhoppet fanns i Finlands energipolitik.

Tvistefrågan gällde regeringens godkännande av kärnkraftsverket Fennovoima, vars huvudägare är det ryska bolaget Rosatom. Rosatom skulle bygga kraftverket vid Bottenvikens kust i Pyhäjoki.

De grönas krav för regeringssamarbetet var redan från början att regeringen inte beslutar om ökning av kärnkraften i Finland och partiet fick med en skrivelse om det i regeringsprogrammet.

De gröna vill bygga en hållbar energiframtid för Finland och stöder inte en regering som bryter sina förpliktelser mot medborgarna i Finland, sade De grönas ordförande och tidigare miljöminister Ville Niinistö till Helsingin Sanomat i september.

De gröna tycker att Finland också ger felaktiga signaler till omvärlden nu när alla i EU vill minska beroendet av rysk energi. Finland skulle genom bygget av Fennovoima öka sitt beroende, menar Niinistö enligt svenska.yle.se.

Finlands statsminister Stubb kommenterade De grönas avhopp med att regeringen håller även om De gröna hoppar av.

Kärnkraftverket Fennovoimas elproduktion skulle vid år 2025 vara en tiondel av Finlands elbehov. De gröna menar att denna tiondel skulle kunna inhämtas av inhemsk förnyelsebar energi, till exempel genom att använda mer biomassa, vindkraft och solenergi.

Detta skulle täcka hälften av denna tiondel och den andra hälften kan man ta in genom att effektivare använda el och ersätta elvärme med värmepumpar och pellets.

Effektivare användning av el kan resultera i att priset på el faller då efterfrågan minskar. De grönas energiförslag skulle öka inhemska arbetstillfällen och göra landet självförsörjande med tillgång till el, enligt Helsingin Sanomats nättidning hs.fi.

Enligt statistiken var andelen förnybar energi i den totala energiförbrukningen under 2013 cirka 31 procent i Finland men man vill uppnå målet med 38 procent av den slutliga energiförbrukningen år 2020.

Ryskt deltagande att bygga kärnkraftverk i Finland skedde redan vid byggandet av kärnkraftverket Lovisa utanför staden Lovisa på ön Hästholmen.

Finlands första kärnkraftverk började byggas 1970. Sju år senare startades Lovisa 1 1977 och Lovisa 2 i november 1982. Säkerhets- och kontrollsystemet kom från det amerikanska företaget Westinghouse medan reaktorer, turbiner och generatorer kom från Ryssland.