Forntida teknik för grönt byggande återupptäcks
Byggnadskonstruktioner av stampad jord studeras av forskare som ett miljövänligt alternativ till cementbaserade metoder. Delar av palatset Alhambra i Granada i Spanien (på bilden) och Potala-palatset i Lhasa i Tibet är byggda av stampad jord. (Foto: Jim Gordon/Wikimedia Commons under CCA-2.0 License)


Intresset för att bygga hus med den gamla tekniken med stampad jord eller lera blir allt större. Precis som när man bygger sandslott är det av största vikt att få fukthalten korrekt när man bygger hus av stampad jord, enligt brittiska forskare.

Forskningen, som leds av forskare från Durham University School of Engineering, har studerat styrkan i stampade jordkonstruktioner, en forntida byggnadsteknik som använder en blandning av jord och vatten för att bygga väggar lika stabila som stenväggar.

– Vi vet att stampad jord håller över tiden, men orsaken till styrkan i konstruktionen har inte förståtts fram till idag, säger projektledaren Charles Augarde i ett uttalande.

– Genom att förstå mer om detta kan vi börja titta på tillämpningar med stampad jord som ett miljövänligt material i nya byggnader och vid bevarande av gamla byggnader som konstruerades med denna teknik, sade Augarde.

Forskningsteamet upptäckte att styrkan i stampad jord var som störst när bara en liten mängd vatten tillfördes blandningen av sand, grus och lera, som sammanpressas för att skapa konstruktionsmaterialet.

För att testa styrkan i den stampade jorden utsatte forskarna små cylindriska prover av materialet för tryck utifrån. Forskarna fann att det sug som skapades mellan jordpartiklarna vid mycket litet vatteninnehåll var en styrkefaktor.

Stampade jordväggar, som efter att de byggts får torka ut naturligt i lämpligt klimat, behåller en viss mängd vatten. Över tid ger denna lilla fuktighet väggarna betydande styrka, enligt forskarna.

Genom denna insikt kan antika byggnader tillverkade av stampad jord skyddas från att absorbera för mycket vatten och därmed bevaras.

Stampad jord betraktas som ett miljövänligt material då det minskar beroendet av cement och kan tillverkas av lokala material. Det är en beprövad byggnadsteknik i Australien och USA och användes för att bygga experimenthus till låg kostnad i Wiltshire i Storbritannien efter första världskriget. Byggnadssättet finns även representerat i Sverige (läs” target=”_blank”>Epoch Timesartikel).

Forntida kineser använde stampade jordkonstruktioner för omkring 4000 år sedan när de byggde murar runt sina bosättningar. Delar av kinesiska muren och palatset Alhambra i Spanien byggdes också av stampad jord.

Forskningsstudien har publicerats i tidskriften Geotechnique.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19144/