Forntida stad funnen i Chongqing
Li Saishuang och Wen Shichao vid den bevarade ingången till staden. (Foto från internet)


Enligt Chongqing Evening News finns en mystisk forntida stad belägen på toppen av ett berg i byn Shijia i Bei’edistriktet, Kina. Den tio tunnland stora staden är belägen på en plats som är brant och farlig. Det finns inga nedteckningar om staden och inte ens lokala historieexperter kände tidigare till den.

Staden består av inre och yttre delar. De yttre murarna är cirka två meter höga och byggda av lera och stenar. Murarna löper längs berget och runt nio kullar. Den inre stadsdelen på ungefär tio tunnland kan endast nås genom tre smala vägar.

Från början kunde man komma in i den inre staden genom portar från öster, väster och norr. Två av portarna har kollapsat medan den tredje är välbevarad. Ovanför ingången står de graverade orden ”Etablerad under kejsare Guangxu, år 24 (1898)”. Den inre muren som består av sten är en meter bred och är på den högsta punkten fem meter hög. Delar av muren har antingen kollapsat eller blivit förstörda. Innerstaden innehåller varken hus, paviljonger eller trädgårdar men däremot finns där höga träd, grunder till byggnader, utkiksplatser och bassänger vilket gör att platsen mer liknar en millitär utpost än en stad.

Den 57-årige Xiong Zhongyuan, som bor i byn, säger att ingen känner till platsens ursprung.

Det uppges att några ungdomar utforskade staden för många år sedan och fann ett stenblock med skrivna tecken stora som en vuxens hand. De kände inte igen tecknen men anade att de berättade om stadens ursprung.

För att se på texten begav sig Li Saishuang och Wen Shichao från den kommunala bergsklättringsföreningen dit. Eftersom man inte visste exakt var ungdomarna hittat stenblocket letade Li och Wen i fem till sex timmar, utan att hitta någonting.

Enligt Zhu Feifan som i över 20 år arbetat på Bei’esdistriktets kulturhistoriska publikationsavdelning har man aldrig hört talas om någon forntida stad och den finns heller inte med i några historiska uppteckningar.

Det faktum att det inte finns några historiska uppteckningar över en sådan stor stad förbryllar experterna. Fortfarande återstår många gåtor kring denna plats.

Översatt från version