Forntida språk har gemensamma ord
Ett exempel på kilskrift i det forntida Mesopotamien. Forskare har pekat ut 23 ord som de sju forntida språkfamiljerna använde på ett likartat sätt. (edsitement.neh.gov)


Ett antal ”ultrakonserverade” ord som används frekvent idag, och användes ofta även för tusentals år sedan, tyder på att forntida språk hade mer gemensamt med varandra än man tidigare trott.

Forskarna har i en studie som publicerades i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences den 6 maj upptäckt 23 ord som knappt har ändrats under 15 000 år. Orden används på ett likande sätt i fyra av de sju forntida språkfamiljerna.

Exempel på ord:

Du

Inte

Ge

Man/manlig

Mor

Skälla

Svart

Forskarna kan berätta hur 23 ord som spårats tillbaka till forntiden lät på den tiden, och var del av ett nedärvt språk.

”Vi kan spåra ekon av språket 15 000 år tillbaka i tiden, omkring tidpunkten för slutet på den sista istiden”, berättar forskaren Mark Pagel, evolutionsbiolog på University of Reading i Storbritannien, för LiveScience.

Forskningsteamet rekonstruerade forntida ord med utgångspunkt från frekvensen för hur vissa ljud vanligtvis förändrats på olika språk. De kunde notera när vissa ord förändrats lite under språkets utveckling, som till exempel latinets ”pater” till engelskans ”father”.

Teamet kartlade också moderna språk för att visa förhållandet mellan moderna språk, samt pekade ut de mest stabila orden i vår nutid.

Ord som identifierats som frekvent använda uttalas ungefär 16 gånger per dag. Många ord på listan används mer än en gång på 1 000 uttalade ord, och många på listan är pronomen och adverb.

”Här använder vi en statistisk modell, som tar hänsyn till den frekvens med vilken orden används i vardagligt språk. [Detta för] att förutsäga existensen av ett antal starkt konserverade ord bland sju språkfamiljer i Eurasien, postulerade att forma en lingvistisk superfamilj som utvecklades från en allmän förfader för omkring 15 000 år sedan”, enligt sammanfattningen i studien.

Forskningen har brutit ny mark, men Page menar att det skulle vara svårt att gå tillbaka längre än 15 000 år.

De andra orden på listan är:

Jag

Det

Vi

Vem

Detta

Vad

Ni

Gammal

Att höra

Hand

Eld

Att dra

Att flöda

Aska

Att spotta

Mask

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/42284-ancient-languages-have-common-words-in-common/