Forntida Egypten ödelagt av jättetorka?
Djupt begravt sediment i Nildeltat i Egypten visar torrperioder i regionen i forntiden. (Foto: Benjamin Horton)


Analys av djupt sediment runt floden Nilen i Egypten visar att en enorm torka för runt 4 200 år sedan bidrog till att pyramidbyggenas era i Egypten tog slut, enligt en ny amerikansk studie.

Ett forskningsteam studerade fossilerat pollen och mikroskopiskt träkol i en sedimentkärna som spänner över 7000 år. Man jämförde förändringarna med arkeologisk och historisk dokumentation.

”Studien visar geologiskt att när vi tolkar tidigare klimatförändringar så kan pollen och andra mikroorganismer, såsom träkol, förstärka eller verifiera skriftlig eller arkeologisk dokumentation – eller så kan de själva fungera som dokumentation om annan information inte existerar eller inte är kontinuerlig”, förklarade Benjamin Horton på University of Pennsylvania, en av författarna, i ett pressmeddelande.

Teamet använde träkol som indikator på bränder som haft med torka att göra och konstaterade en minskning av pollen från våtmarker och en ökning av träkol under torra förhållanden.

De fann att fyra sådana händelser hade inträffat för mellan 3 000 och 6 000 år sedan. Speciellt dramatiskt var en global torka för omkring 4 200 år sedan som orsakade hungersnöder och påverkade det forntida Egypten och förmodligen även andra Medelhavskulturer.

”Våra pollendata tycks väldigt känsliga för den minskning av nederbörd som inträffade under den stora torkan för 4 200 år sedan”, sade Christopher Bernhardt vid U.S. Geological Survey (USGS), en av författarna till studien, i pressmeddelandet.

”Responsen från vegetationen varade mycket längre än annan geologisk påverkan från den här torkan, vilket möjligen indikerar en fortvarig effekt på vegetationen i Nilens delta och flodområde.”

Två andra stora torrperioder var uppenbara – en för omkring 5 000 år sedan och den andra för omkring 3 000 år sedan. Historiska berättelser säger att den äldre torkan inträffande när Övre och Nedre Egypten var förenade, meden den senare inträffade i östra Medelhavsområdet med hungersnöd i Babylonien och Syrien.

”Till och med de mäktiga forntida pyramidbyggarna, för mer än 4 000 år sedan, föll offer när de inte kunde hantera klimatförändringen”, sade Marcia McNutt, chef på USGS, i pressmeddelandet.

”Den här studien visar att tillgången på vatten var Akilleshälen vid klimatförändringen i Egypten, något det även kan bli nu, med en planet med 7 miljarder törstiga människor.”

Studien publicerades i tidskriften Geology förra månaden.

Översatt från engelska.