God uppfostran enligt forna kinesiska mödrar


I det gamla Kina fanns det många mödrar som lade särskild omsorg på sina barns uppfostran. Här följer två inspirerande berättelser om mödrar som lärde sina barn att vara rena och ärliga i sinnet.

Muta i guld

Under de krigande staternas period (453–221 f.Kr.) var Tian Ji premiärminister i staten Qi. Han var känd för att vara en man som arbetade både flitigt och hårt.

En dag ville en av Tians underlydande ge honom en gåva för att vinna hans gunst, en gåva i form av 100 guldmynt. Tian tackade upprepade gånger nej till guldmynten, men för att vara diplomatisk tog han till slut emot dem. När Tian kom hem ville han ge guldet till sin mor, men hon blev mycket upprörd och skällde ut honom.

– Det här guldet är värt mer än de senaste tre årens lön. Har du rånat folket eller tagit emot en muta?

Tian Ji hängde med huvudet och berättade för sin mor vad som hade hänt. Hon svarade honom allvarligt:

– Jag har hört att en bildad man måste tänka på sitt uppförande, vårda sitt goda namn och aldrig ta någonting som inte tillhör honom. En lärd man har inget att dölja eftersom han inte lurar eller drar fördel av andra. En lärd man avvisar dåliga gester och mutor. Du bär ansvaret för statens administration och då förutsätts det att du själv föregår med gott exempel inför folket. Men nu har du tagit emot en muta från en anställd. Du har lurat hertigen och misslyckats inför folket. Du har verkligen sårat mitt hjärta! Du måste omedelbart lämna tillbaka guldet och be hertigen straffa dig.

Tian Ji kände djup skam när han hörde moderns tillrättavisning. Han lämnade omedelbart tillbaka guldet, och gick sedan till slottet för att erkänna sitt felsteg inför hertigen av Qi. Tian upprepade för hertigen vad hans mor hade sagt och bad honom acceptera hans avskedsansökan.

Hertigen prisade Tians mor för hennes moraliska värderingar. Högt inför hovet sade han därför:

– En dygdig mor uppfostrar dygdiga söner. Nu när jag vet att du har en dygdig mor, behöver jag inte längre oroa mig för korruption i mitt land. Jag förlåter dig för din missgärning.

Hertigen utfärdade ett kejserligt påbud och beordrade hela landet att lära sig av Tian Jis mor. Hennes betoning på hög moral som grund i barnens uppfostran gjorde djupt intryck på hertigen. Och från den dagen höjde Tian Ji hela tiden standarden för sitt uppförande.

Cui Xuanhui lär sig av sin mor att vara lojal och omutbar

Cui Xuanhui var en högt uppsatt tjänsteman under Tangdynastin (618–907 f.Kr). En gång sade hans mor till honom:

– Jag har hört att om ens barn är statstjänsteman och lever ett enkelt och sparsamt liv är han en god ämbetsman. Om han istället är lättsinnig med pengar och lever i lyx så är han en dålig ämbetsman. Jag håller fullständigt med om det. Jag har sett att många av våra släktingar förser sina föräldrar med en massa pengar, men föräldrarna frågar aldrig varifrån pengarna kommer. Om pengarna kommer från barnens lön är det bra, annars är barnen inte bättre än banditer. Även om de inte begått några hemska brott så undrar jag hur de kan sova på nätterna. Du får din lön av regeringen. Om du inte är lojal, ärlig och ren i sinnet, hur ska du då kunna möta himlen?

Cui Xuanhui följde noga sin mors ord. Han var en lojal tjänsteman som såg efter sitt folk och blev känd som en mycket ren och ärlig tjänsteman.

Enligt tradition hör det till kinesisk dygd att vara ärlig, ren och omutbar när man arbetar i offentlighetens tjänst. Föräldrar behöver vara goda föredömen för sina barn och själva upprätthålla hög moral. Man ska tänka på vad man säger och hur man beter sig. Då får barnen en bra grund med hög moralisk standard. Forna tiders föräldrar med bra karaktär var beskyddande och ansvariga för sina barn och uppfostrade dem till att vara goda vuxna som inte bar på hemligheter.

Om vänlighetens och givmildhetens betydelse i det gamla Kina

Petra Krantz Lindgrens bästa råd till föräldrar