Forntida arkitekter på samma våglängd
Forntida människor på Malta kan ha utformat tempel så att resonans skapades som kan få fram ett förändrat sinnestillstånd. (Bild med tillstånd av OTSF)


Forntida människor på medelhavsön Malta kan ha använt ljud för att skapa ett förändrat sinnestillstånd, enligt Old Temples Study Foundation (OTSF), en ideell organisation med bas i Florida som stödjer forskning och utbildning avseende Maltas forntida monument.

Det 6000 år gamla Hal Saflieni Hypogeum på södra Malta är ett 500 kvadratmeter stort underjordiskt tempelkomplex i tre våningar som huggits ut i kalksten. Det är ett av flera forntida, megalitiska monument på Malta som skapats av ett sofistikerat och skickligt folk mer än tusen år innan Stonehenge och de egyptiska pyramiderna byggdes.

Arkeologerna har daterat Hypogeum till runt 3600 år f Kr. Det var i funktion till omkring 2400 år f Kr då alla megalitiska tempel på Malta abrupt slutade användas, förklarar Linda Eneix, ordförande i OTSF.

Hypogeum inrymmer en mängd salonger och kammare med olika former och storlekar, och vissa liknar arkitekturen hos tempel ovan jord. Det finns även en mystisk ”ekokammare”. Sedan kvarlevorna från omkring 7000 människor, som sägs ha legat ihop i en enda röra, hittades i Hypogeum efter att templet upptäcktes av en slump 1902, anser de flesta experter att det användes som begravningsplats men också hade rituella och religiösa funktioner. Eneix tror att ritualerna kan ha varit kopplade till en vördnad av Moder jord.

– Vi kommer aldrig att få veta vad de gjorde, men förståelsen för det sätt på vilket ursprungsfolket manipulerade stenar för ljus och ljud bekräftar att det fanns en sofistikerad, avsiktlig planering. Akustiken är ett fascinerande exempel, säger Eneix.

I orakelkammaren, på andra nivån i Hypogeum, finns det en liten oval nisch i ansiktshöjd, säger Eneix. Om en man med mörk röst talar i den skapas det ett starkt eko, eller resonans, som sprider sig genom templet.

– Mörka märken som fortfarande kan ses på nischens infattning kom till av de många, många händer som vilade där. Det finns rödockrafärgade märken inuti nischen En förstärkningskanal är uthuggen i kammarens tak och kvarlämningar efter komplexa detaljer i rödockra – såsom förhistoriska sångguider, tillägger hon.

Eneix fick idén om att ytterligare undersöka det akustiska fenomenet efter att ha sett filmen ” Sounds of the Stone Age” på en flygresa från London.

OTSF testade resonansmönstret i flera av Maltas gamla tempel och upptäckte att det uppträdde vid frekvenser om 110 eller 111 hertz – inom området för en mörk manlig röst. Detta överensstämde med forskning som publicerades 1996 av Princeton Engineering Anomalies Research group, där man upptäckte att det i vissa forntida megalitiska kammare i Storbritannien och Irland skapades en stark resonans vid frekvenser mellan 95 och 120 hertz.

Vid forskning av Dr Ian A. Cook med kollegor på UCLA, som publicerades i tidskriften Time and Mind 2008, använde man sig av elektroencefalografi (EEG) för att undersöka hjärnaktiviteten hos frivilliga när de lyssnade på olika ljudfrekvenser. De upptäckte att hjärnaktiviteten vid 110 hertz plötsligt förändrades. Den del av hjärnan som ansvarar för språkhantering blev relativt avaktiverad och områdena som är relaterade till humör, empati och socialt beteende ”slogs på”.

– Det är tydligt att [de tidiga människorna] tyckte om något de fick ut av det och de byggde vidare på det de observerade för att förbättra det, säger Eneix.

Arkeologer har ännu inte lyckats förklara hur denna sofistikerade ingenjörskonst uppstod för nästan 6000 år sedan, men de forntida tempelbyggarna på Malta kan ha varit bland de första att använda akustik i religiösa ritualer i en lång tradition som sträckte sig över de gamla grekerna och romarna.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26773/