Förföljelsen slår tillbaka på tjänstemän i Kina
Lastbilar passerar en Petrochina-bensinstation I Peking den 28 juni 2009. Zhou Yongkangs son Zhou Bin misstänks för korruption i Petrochina. Fadern var den kinesiska regimens förre säkerhetschef. (Foto: Frederic J. Brown /AFP /Getty Images)


Den 20 december tillkännagav Kinesiska kommunispartiet att Li Dongsheng, chefen för den avdelning inom partiet som satts ihop för att förfölja den andliga metoden Falun Gong, var under utredning.

Den 21 december publicerade Eastday.com, ett internetbaserat medieföretag i Shanghai, ett blogginlägg med titeln ”Välkomnar det nya året med ett ’tillslag på en stor tiger’”. Kommunistpartiets pågående antikorruptionskampanj sägs rikta in sig på högt rankade tjänstemän – stora tigrar – liksom på ”flugor” – de lägst rankade tjänstemännen.

I bloggen diskuterades två partitjänstemän: Zhou Bin, sonen till den före detta säkerhetschefen Zhou Yongkang, och Luo Shaoyu, brorson till Luo Gan, som ledde den kinesiska regimens inhemska säkerhetsapparat innan Zhou.

Både Zhou Yongkang och Luo Gan var tidigare medlemmar i politbyråns ständiga utskott, topporganisationen inom kommunistpartiet, och man hade kunnat tro att en artikel som riktade in sig på deras närmaste familjemedlemmar snabbt skulle ha tagits bort. Istället publicerades den här artikeln i stor skala i partiets medier.

Kommunistpartiet vidtar inte lättvindigt sådana potentiellt känsliga åtgärder som att publicera artiklar om tjänstemännens familjer. Tajmningen, en dag efter tillkännagivandet beträffande Li Dongsheng, var säkerligen heller ingen tillfällighet.

Kopplingar till förföljelsen

Li Dongsheng, Zhou Yongkang och Luo Gan är starkt kopplade till varandra genom sitt gemensamma ansvar i förföljelsen av Falun Gong.

I juli 1999 beordrade den tidigare högste ledaren Jiang Zemin en kampanj att utplåna utövningen av Falun Gong. Jiang fruktade Falun Gongs popularitet och hur de traditionella lärorna skulle kunna vara mer lockande för det kinesiska folket än kommunistpartiets ideologi.

Zhou, Luo och Li valdes personligen ut av Jiang för att genomföra hans kampanj och de tillhör kärnan av personer i den falang i partiet som formats kring Jiang.

Zhou förde fram Li som efterträdare till Luo som chef för 610-byrån, det partiorgan som är ansvarigt för förföljelsen. Zhou arbetade också nära ihop med Li och Luo för att driva fram förföljelsen.

Under deras ledning har hundratusentals Falun Gong-utövare gripits vid något tillfälle. De har utsatts för hjärntvätt, tortyr och blivit bestulna på organ. Tiotusentals har dött.

I denna pakt med djävulen flödade makt och rikedom över Zhou, Luo och Li och deras familjer, alltmedan de tog sig an det ondskefulla arbetet.

Zhou och Li har en annan gemensam egenskap. Olika medier har via anonyma källor i Peking bekräftat att Zhou Yongkang och Li Dongsheng för närvarande genomgår partiets tuffa förhör som kallas ”shuanggui”.

Det har ännu inte kommit några nyheter om någon officiell utredning av Luo Gan.

Korrupta kopplingar

Zhou Bin och Luo Shaoyu har båda blivit väldigt rika på grund av sina släktingars position och makt.

Zhou Bin var stor aktieägare och ordförande i Beijing Zhongxu Yangguang Petroleum and Natural Gas Technology Ltd.

Den 25 september 2013 rapporterade Caixin, ett kinesiskt finansiellt magasin, för första gången i kinesisk media om Zhou Bins och hans svärfars missgärningar på China National Petroleum Corporation (CNPC).

Även om rapporten togs bort kort efter att den publicerats dök relevanta artiklar upp på nytt i november. Den 22 november publicerade caixin.com en specialrapport om hur kommunispartiet hade avsatt korrupta tjänstemän i CNPC sedan augusti 2013.

Caixin-rapporten konstaterade att Zhou Bin påstods ha erhållit enorma rikedomar genom felaktiga metoder.

Luo Shaoyu tjänade sitt första guld genom förhållandet till Luo Gan. 1997 ersatte den kinesiska regimens säkerhetssystem sina vanliga fordon för pengatransporter med skottsäkra, förstärkta bilar. Genom att utnyttja kontakten med sin farbror gjorde Luo Shaoyu en förmögenhet på detta.

Luo Shaoyu utnyttjade sin farbrors makt för att på ett hänsynslöst sätt ackumulera rikedomar. 2010 var han god för drygt fem miljarder kronor och blev känd som den näst rikaste maffiabossen i storstaden Chongqing i sydvästra Kina.

’Ge er på hunden’

Att familjemedlemmar blir rika genom sina kontakter med höga tjänstemän är väldigt vanligt i Kina men skandalerna går ofta obemärkt förbi.

Det finns ett kinesiskt talesätt som säger: ”Innan du ger dig på hunden, titta på husse”. När husse har makten kan man inte ge sig på hunden. När en ondskefull ledare tappar makten är hans hejdukar det första man ger sig på.

Li Dongshengs fall är ett säkert tecken på att Jiangs falangs förföljelse av Falun Gong inte längre accepteras. Li kunde behålla sin position när först Luo Gan och sedan Zhou Yongkang hade makten.

Avslöjandet av de två unga tjänstemännen Zhou Bin och Luo Shaoyu visar att de har förlorat sitt stöd och att deras beskyddare har blivit av med makten.

Kommunistpartiet har tillåtit att skandalerna diskuteras på internet för att ta bort all tillstymmelse till makt från Luo Gan och Zhou Yongkang.

Man ville också visa att ingen i partiet vill ta ansvar för Luo Gans, Zhou Yongkangs och Li Dongshengs förföljelse av Falun Gong.

Falun Gong-frågan är huvudfrågan i Kina. Det är inte bara en moralisk fråga, och inte heller handlar det bara om att hitta en syndabock att lägga skulden på. Förföljelsen kan helt enkelt inte upprätthållas längre, då de moraliska, sociala, ekonomiska och politiska konsekvenserna får kommunistpartiet att kollapsa.

Vilka kommer då att bli chockade av att de två pojkarna Zhou Bin och Luo Shaoyu kastas ut? Jo, de ansvariga för förföljelsen, från den högsta nivån i partiet ner till de lägsta tjänstemännen. Både tigrar och flugor uppmärksammade seriöst blogginläggen på Eastday.com den 21 december.

Läs originalartikeln på kinesiska

Översatt från engelska.