Förföljelse inför OS i Peking


Falun Dafa Information Center (FDIC) i New York har sammanställt tio punkter som binder samman kommande OS i Peking med den eskalerande förföljelsen av Falun Gong. Nedan följer en sammanställning av artikeln som återfinns på FDIC:s webbsida www.faluninfo.net.

1. Ordförande för Kinas Olympiska kommitté, Liu Qi, var ansvarig för tortyr av Falun Gong-utövare under sin tid som Pekings borgmästare åren 1999-2002. Enligt Center for Investigative Reporting som tog upp detta fall i april 2008 står följande att läsa i deras rapport:

”I en omfattande juridisk process fastslog distriktsdomstolen i San Francisco att Liu Qi 2004 var ansvarig för olaglig internering och tortyr av två fastlandskineser och sexuella övergrepp mot en fransk kvinna i Kina.”

De målsägande, som representerades av Center for Justice and Accountability, lade fram bevis, att Liu i egenskap av borgmästare gav order om att våldsamt krossa Falun Gong. Dessutom har målsägande och andra Falun Gong-utövare i Peking under Lius order utsatts för allvarlig misshandel, sexuellt utnyttjande och ”elektriska chocker genom nålar som man satt dit på kroppen”.

2. Under förberedelserna inför OS har kinesisk säkerhetspolis, enligt Amnesty International gått ut med en “slå hårt”-kampanj mot Falun Gong. Den tidigare ministern för allmän säkerhet, Zhou Yongkang, gick ut med följande order under kommunistpartiets 17:e kongress i oktober 2007: ”Vi måste slå ned hårt på fientliga krafter hemma och utomlands, såsom etniska separatister och ’heretiska grupper’ som Falun Gong.”

3. Falun Gong-utövare dödas i häkten mycket snabbare och oftare än tidigare. FDIC rapporterade att under tre första månaderna i år har sex utövare dött inom loppet av 16 dagar under arresttiden; i vissa fall rörde det sig om några timmar. Så var det inte 2007 då samma antal fick sätta livet till under hela det gångna året under en så kort tid. I flera av de senaste fallen har familjemedlemmarna till dödsoffren fått se kroppen innan kremering och de vittnar om att de sett tecken på tortyr, inklusive strypmärken eller sår från elektriska batonger. Ett av dessa fall som Epoch Times tidigare rapporterat, som även The London Times gjorde den 20 april i år, rör den kända musikern Yu Zhou. Han arresterades tillsammans med sin fru Xu Na i slutet av januari. Endast elva dagar efter arresteringen meddelade myndigheterna deras familjemedlemmar om dödsfallet. Xu Na som frisläpptes 2006 efter fem års fängelse för sin utövning av Falun Gong, är fortfarande häktad.

4. Tusentals Falun Gong-utövare runtom i Kina har arresterats under förberedelserna inför OS. Efter Zhou Yongkangs order om att ”slå hårt” mot Falun Gong har kinesiska säkerhetsagenter utfört storskaliga arresteringar av Falun Gong-utövare i hela Kina de senaste månaderna. Sedan januari har FDIC titt som tätt mottagit rapporter från utövare och deras familjer som nämner att polis genom dörrknackning söker igenom deras bostäder och att man arresterar dem. Enligt statistik som FDIC sammanställt rör det sig om åtminstone 2000 arresteringar i 29 provinser, större städer och autonoma regioner. Endast i Peking sägs 150 arresteringar ha ägt rum.

5. Falun Gong-utövare utesluts från OS på grund av sin religiösa tro, vilket står i skarp kontrast till de olympiska stadgarna och de etiska koderna som skrevs under i Peking i april 2007. Under 2007 har kinesiska topptjänstemäns uttalanden och interna dokument indikerat att Falun Gong-utövare inne såväl som utanför Kina kommer att uteslutas från att delta i 2008 års olympiska spel i Peking, vare sig man är där som idrottsutövare, tränare, journalist eller ämnar beskåda evenemanget. Li Zhanjun, direktör för Peking-spelens mediacenter, har öppet medgivit att utländska Falun Gong-utövare uteslutits från att delta i OS.

6. Då Falun Gong ses som en andlig utövning understryker FDIC att man inte intagit någon ställning av för eller mot en OS-bojkott. Som en individuell utövare kan man inta sin ställning. En sådan åsikt representerar inte Falun Gong som helhet utan snarare individens egen. FDIC är emellertid oroad över det eskalerade förtrycket och dödande av utövare inför kommande OS.

7. OS-relaterade platser “städas upp” vilket resulterat i att lokalbor som utövar Falun Gong arresteras. Mellan december 2007 och mars 2008 har åtminstone 16 Falun Gong-utövare arresterats från Chaoyangdistriktet – som arrangerar beach volleyball och tennis. Totalt sägs att fler än 156 utövare i Peking och att åtminstone 1878 har arresterats under den här tiden.

Enligt FDIC finns det ett påtagligt mönster bakom många av arresteringarna. Tjänstemän från den lokala polisstationen eller Allmänna Säkerhetsbyrån (PSB) besöker utövares hem eller arbetsplats och gör husundersökning för finna något Falun Gong-relaterat material, för att sedan sätta dem i häkte. I vissa fall har familjemedlemmar eller arbetskamrater som inte utövar Falun Gong också förts till häkte.

Denna systematiska arrestering indikerar att myndigheterna använder en tidigare lista på utövare – en vanlig metod som PSB sysslar med. Enligt den före detta PSB-agenten Hao Fengjun, som numera bor i Australien, hade myndigheterna en databas på 30000 utövares namn i staden Tianjin där han tidigare arbetade.

8. Trots att restriktionerna för utländska journalister har mildrats säger emellertid Committee to Protect Journalists (CPJ) att i praktiken ”fortsätter regeringen att störa utländska journalister”, framför allt när det gäller tabubelagda ämnen som Tibet och Falun Gong. I en undersökning, som gjordes av Internationella pressklubben i Peking, offentliggjordes i augusti 2007 157 olika incidenter där journalister blivit utsatta för attacker av myndigheter i Kina. Journalisterna blev utsatta för övervakning, attacker mot sina källor och ”ingripanden och våld mot dem eller deras kinesiska medarbetare. Nästan alla journalister som tillfrågats ansåg att normala förhållanden inte gäller för deras arbete i landet”, nämner Sverker Lindström i ”Det stora sveket”.

9. Att döma Falun Gong-utövare utan rättegång till “omskolning genom arbete” är ett av de mest påtagliga tillvägagångssätten som kinesiska myndigheter använder mot utövare. Under OS kommer således hundratusentals Falun Gong-utövare få uppleva OS inne i arbetsläger där de utsätts för tortyr. USA:s statsdepartements rapport från 2007 om mänskliga rättigheter i Kina har fastställt att ”utländska observerare har uppskattat att Falun Gong-utövare består åtminstone av hälften av de 250000 fångar som sitter fängslade i omskolningsläger. Falun Gong-källor utanför Kina säger emellertid att siffrorna är högre.

Vanligt förekommande är att Falun Gong-utövare plockas upp av polis i sitt hem, sin arbetsplats eller när någon försöker distribuera broschyrer om Falun Gong och den förföljelse som pågår mot dem. Efter att man suttit i häkte döms de till arbetsläger. De döms av domare utan någon rättighet till advokat. Enligt Amnesty International tas beslutet att föra en person till arbetsläger av polisen utan åtal eller rättegång. Folk kan spärras in upp till tre år, ett straff som ytterligare kan utökas ett år. Under förberedelserna inför OS i Peking har polis använt misshandel under interneringen där omskolning genom arbete används som en förevändning för att ”städa upp” staden. Har väl utövare hamnat i ett arbetsläger utsätts de för misshandel, berövande av sömn och tortyr genom elektriska batonger. Enligt en rapport från FN:s tortyrobservatör som besökte Kina 2006 begås 66 procent av tortyren i arbetslägren mot Falun Gong-utövare. Den 14 april i år skrev Daily Mirror en artikel där man intervjuade Annie Yang som i två år satt inspärrad i arbetsläger på grund av sin utövning av Falun Gong. Hon blev utsatt för misshandel och tortyr.

10. De flesta fastlandskineser känner inte till ovanstående information om Falun Gong. För majoriteten av kineser är deras enda informationskälla om Falun Gong den statskontrollerade media eller regeringssponsrade webbsidor. Regeringen har alltsedan förföljelsen inleddes i Kina 1999 smädat Falun Gong och förnekat kränkningar av mänskliga rättigheter. Journalister får specifika direktiv som förbjuder dem att göra oberoende rapporter om ämnet.

På internet är Falun Gong och relaterade namn de mest filtrerade och censurerade på grund av den ”stora kinesiska brandväggen”. FDIC:s webbsida, som drivs av Falun Gong-utövare och inkluderar information om brott mot mänskliga rättigheter, går inte att komma in på i Kina. Det samma gäller Amnesty Internationals och Human Rights Watchs webbsidor. Ett sätt att kringgå detta i Kina är emellertid att använda sig av en proxyserver.

Den engelska versionen: http://www.faluninfo.net./displayAnArticle.asp?ID=9530