Förföljde advokaten Gao Zhisheng bryter tystnaden
Människorättsadvokaten Gao Zhisheng på sitt kontor i Beijing i november 2005. Foto: Verna Yu /AFP/ Getty Images


Den välkände kinesiske människorättsadvokaten Gao Zhisheng har publicerat ett öppet brev, och även gett en intervju till nyhetsbyrån AP. Det är de första livstecknen från honom på länge. Han har smugglat ut två bokmanuskript ur Kina, och i intervjun förutspår han att kommunistregimen kommer att falla år 2017.

Gao, som kallats ”Kinas samvete” för sitt arbete för förtryckta grupper, sitter i husarrest i Xinjiangprovinsen i västra Kina. Han släpptes ur fängelse i augusti 2014, efter att ha utsatts för svår tortyr och isolering. Då verkade han vara både fysiskt och mentalt knäckt, men i brevet och intervjun framstår han nu som mer beslutsam än någonsin.

Epoch Times publicerar i dag en översättning av det öppna brevet som går att läsa här.

Gao ansågs som en av Kinas mest lovande advokater i början av 2000-talet, men när han började försvara förföljda falungongutövare riktades regimens fulla vrede mot honom. Juridiska experter anser allmänt att åtalspunkterna mot honom är rent politiskt motiverade. Han har suttit i olika former av fängelse och illegala förvar större delen av tiden sedan 2006.

Förutspår kommunistpartiets fall

Intervjun som han gav till AP är från tidigare i år, men publiceras först nu, eftersom Gao ville få ut sina två bokmanuskript ur Kina först.

– Varje gång vi kommer levande ur fängelset är det ett nederlag för våra motståndare, sade Gao i intervjun.

I en av böckerna förutspår Gao att kommunistpartiets styre kommer att ta slut 2017, något som han fått uppenbarat för sig av Gud (Gao är kristen). Han lägger även fram ett ramverk till en plan för ett demokratiskt, modernt Kina efter kommunistpartiets kollaps, enligt AP. Den andra boken handlar om hans familjs historia, och är riktad till hans son.

För AP berättade Gao även om hur den långa isoleringen gjorde honom oförmögen att hantera öppna ytor efter att han släpptes, och hur tortyren tvingade honom att utveckla en mental barriär mot fysisk smärta. Han sade även att under en period på 68 veckor av fängelsevistelsen spelade en högtalare i hans cell oupphörligen kommunistpropaganda.

– Ni kan inte föreställa er vilka mentala trakasserier de utsatte mig för, sade han till AP.

Gao sade även i intervjun att han är fast besluten att stanna i Kina, trots sin längtan efter att återförenas med sin familj, som lever i exil i USA.

– Det är det uppdrag Gud har givit mig, sade han.

Motsätter sig möte med amerikanska regeringen

Gaos fru, Geng He, skulle privat ha träffat USA:s vice utrikesminister Tony Blinken den 23 september, men hon ställde in mötet, efter Gaos uppmaning.

I brevet till Geng He, som publicerades i översättning på människorättssajten China Change, skriver Gao att han motsätter sig ett möte ”särskilt nu, när det kinesiska kommunistpartiet umgås och firar med amerikanska politiker”. Gao syftar på Kinas president Xi Jinpings pågående statsbesök i USA, där han bland annat träffar USA:s president Barack Obama.

Att ha ett privat möte, som det som Geng He erbjöds, antyder dåligt samvete, enligt Gao. ”Varför sådant hemlighetsmakeri? Vad finns det att vara rädd för? Vem är rädd?” frågar han retoriskt i brevet till Geng He.

Geng He själv sade till AP att hon anser att tal om handel och ekonomiska relationer inte kan skiljas från mänskliga rättigheter. USA borde sätta människorättsfrågan högst, menar hon, men tillade:

– Men jag tror inte att de är villiga att göra detta.

Rapportering av Matthew Robertson, Larry Ong och Gao Ling.