Förföljda journalister på konferens i Stockholm


Journalister på fria och oberoende medier som riskerar livet för sina åsikter skull har kommit till Stockholm. Det  möter varandra på konferensen Independent Media in Exile, 21-23 oktober.

Journalister från exempelvis Kina, Kuba, Tibet, Uzbekistan och Iran har så begränsad yttrandefrihet att många tvingats fly för sin personliga säkerhets skull. De vill naturligtvis fortsätta sitt yrke i exilen men arbetar ofta väldigt isolerat.

På  den här konferensen  som anordnas av Fojo Medieinstitutet ges de en möjlighet att utbyta erfarenheter och få stöd. Inga utomstående medier tillåts deltaga på grund av säkerhetsskäl.

– Vi har ju journalister på konferensen som inte ens vill ha med sitt namn på deltagarlistor och vi vill inte underskatta hoten som är riktade mot dem. Det gäller att deltagarna känner sig så trygga att de väljer att komma, säger Annelie Ewers, chef på Fojo Medieinstitutet till Second Opinion.

Fojo Medieinstitutet är en del av Linnéuniversitetet och fortbildar yrkesverksamma journalister nationellt och internationellt.

Den ingår som en del av Sidas satsning på att stödja de som verkar för demokratisering och yttrandefrihet i länder där sådana rättigheter hotas. Konferensdeltagarna uppfyller även kraven på finansiering via Sidas biståndsbudget.

Sida skriver på sin hemsida att stor vikt läggs på att minimera risker för enskilda individer som erhåller finansiellt stöd i sitt arbete för demokrati och yttrandefrihet.

Inga andra medier finns alltså på plats men Annelie Ewers uppger för Second Opinion att en fråga exilmedier brottas med är gränsdragningen mellan journalistik och aktivism. Alla schatteringar är representerade från propaganda till de som håller starkt på journalistisk integritet.