Förföljda i 12 år - ändå blomstrar rörelsen
Framför det kinesiska konsulatet i Göteborg, huset till vänster, håller Falun Gong-utövare en stillsam manifestation. (Foto: Pirjo Svensson, Epoch Times)


Den 20 juli genomförde Falun Gong-utövare stillsamma men skarpa demonstrationer bland annat framför det kinesiska konsulatet vid Grönsakstorget i Göteborg. Budskapet var att stoppa den tolv år långa förföljelsen av metodens utövare i Kina.

20 juli 1999 är ett datum som Falun Gong-utövare runt om i världen varje år uppmärksammar. Partiordförande i Kina var då Jiang Zemin. Han var den ende av de sju medlemmarna i kommunistpartiets Centralkommitté som insisterade på förtryck, uppges i artikelserien Nio kommentarer om kommunistpartiet.

– Kinas kommunistparti fruktar alla utanför dess kontroll , särskilt dem som har en annan tro eller ett annat sätt att vara. För tolv år sedan fanns 70 till 100 miljoner Falun Gong-utövare i Kina. Detta tolererade inte kommunistpartiets dåvarande ledare Jiang Zemin, säger Chowa Choo, ordförande för Svenska föreningen för Falun Gong, när han förklarar bakgrunden till förföljelsen.

Enligt direktiv från Jiang Zemin skulle Falun Gong elimineras inom tre månader.  Tolv år senare blomstrar den löst organiserade rörelsen som har utövare i över 100 länder. I Sverige finns övningsplatser på ett 30-tal orter.

– Men i Kina fortsätter förföljelse och regimen gör allt för att dölja den, säger Chowa Choo.


Riskfritt att dela ut information till svenskarna. (Foto: Khosro Zabihi, Epoch Times)

Riskfritt att dela ut information till svenskarna. (Foto: Khosro Zabihi, Epoch Times)

Ett exempel på förföljelsen idag är 54-årige Jin Jie, en Falun Gong-utövare från staden Jiamusi i nordöstra Kina. När han delade ut informationsblad om förföljelsen av rörelsen, blev han olagligt frihetsberövad och torterades på polisstationen, enligt en nyligen publicerad rapport på nätsidan Clearwisdom.se.  Cirka en månad senare, den 14 juni, flyttades han till arbetslägret Suihua. Familjen har ingenstans att vända sig för att få rättvisa.

När förföljelsen startade etablerades en organisation, 610-byrån, som tilläts existera utanför statens och regeringens etablerade ramverk, fritt från alla rättsliga restriktioner, regelverk eller politiska program. Syftet var  ”att förstöra deras [utövarnas] rykte, ruinera dem ekonomiskt samt förgöra dem kroppsligt”.

Falun Gong-utövare lever efter principen “Sanning, Godhet och Tålamod” och arbetar ständigt på att förbättra sig som människor, vilket de kallar för kultivering.

Artikelserien Nio kommentarer om kommunistpartiet säger om Falun Gong:
”Faktum är att det som Falun Gong ger människorna är en kultur och en livsstil. Det är den kultur som tillhörde kinesernas förfäder och som de förlorade för länge sedan. Den utgjorde roten till kinesiska traditioner”.


Efter manifestationen vid konsulatet förflyttade sig utövarna till Drottningtorget i Göteborg för att informera fler människor. (Foto: Khosro Zabihi, Epoch Times)

Efter manifestationen vid konsulatet förflyttade sig utövarna till Drottningtorget i Göteborg för att informera fler människor. (Foto: Khosro Zabihi, Epoch Times)