Förflyttade på grund av Tre raviners damm förlorar också sina nya hem
Familjer överklagar stående på knä utanför stadens offentliga byggnader. Text i vänstra hörnet av bilden i deras vädjan lyder: "Mäktiga länstjänstemän, ta hand om oss civila! Vi är så obetydliga men allt vi vill ha är våra egna hem!" (Tillhandahålls av apellanter)


Flera hundra familjer i Sichuanprovinsen som förlorade sina hem när Tre raviners damm byggdes riskerar nu att bli av med sina nästan klara nya bostäder och sina besparingar. De anser sig vara offer för korrumperade byggherrar och inkompetenta lokala ämbetsmän. 

Enligt officiell statistik fick 1,4 miljoner människor lämna sina hem på grund av Tre raviners damm. Orten Zhuyi, som ligger i storstadsområdet Chongqing i sydvästra Kina, är ett av de områden som avdelats för nya bostäder åt de som evakuerats på grund av projektet.

I december 2009 gick sexhundra av dessa inflyttade familjer samman och köpte fyra tolvvåningarsbyggnader som höll på att byggas. När de var färdiga skulle de inneburit 30 000 kvadratmeters boyta.

Den 18 augusti i år kom emellertid beskedet från Zhuyis bydistriktsledning att de fyra byggnaderna, som nu är nästan klara, hade byggts på ett illegalt sätt och skulle konfiskeras och rivas.

De flesta familjerna endera lånade pengar eller investerade sina besparingar för att köpa lägenheterna. En del hade redan spenderat uppemot 160 000 yuan och blev chockerade och bedrövade av det oväntade beskedet. 

Över 100 representanter från familjerna har nu samlats utanför den lokala regeringsbyggnaden i flera dagar i väntan på svar på sina frågor om varför det tog så lång tid att meddela detta. Den 31 augusti hade de fortfarande inte fått något formellt svar.

Chen, som investerade 80 000 yuan i byggnadsprojektet sade till Epoch Times:

– Det här bygget har pågått så länge, men först nu berättade myndigheterna att de är illegalt byggda.

En annan investerare, Mao, tillade:

– Vad som irriterar oss är att bygget startade i november och vi köpte lägenheterna den 10 december. Varför kom inte regeringen in och sade att de var illegala redan då? Varför avrådde de oss inte?Den kinesiska texten lyder: ”Våra män har lämnat sina hem för att tjäna pengar som ska betala av byggnadslånen. Bara vi barn, fruar och äldre finns kvar för att skydda våra hem som snart kommer att förstöras av regeringen. Hur ska vi klara oss? (Foto från en av de protesterande)

Familjerna har krävt att lokalregeringen genomför en undersökning om vad som ligger bakom detta plötsliga och sena besked. Det enda svaret har varit att de borde stämma utvecklaren och att man kunde hjälpa dem att skaffa en advokat.

– Beslutet nämner inte våra krav på en utredning och det involverar inte regeringen alls. Hur kan det här bara vara byggarens fel? undrade Mao.

Han är mycket tveksam angående regeringens intentioner.
– Regeringen skjuter över ansvaret på oss och byggaren. I slutänden kanske byggherren hamnar i fängelse, men vi kommer fortfarande stå på bar backe, sade han.

Under tiden har olika myndigheter börjat skylla på varann.

Byrån för mark och resurser hävdar att de bara nyligen upptäckte att byggnaderna stred mot begränsningarna för höjd och utbredning. Stadsplaneringsbyrån sade att de gjort sitt jobb genom att meddela om att bygget skulle stoppas, men så skedde inte. Industri- och handelsbyrån sade att köpekontrakten var illegala och inte skulle vara juridiskt bindande.

Översatt fån engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42149/