Forex Bank vilar på hanen
Valutaväxling (Foto: AFP/Bay Ismoyo)


Sverige har svenska kronor och när svenskarna den 14 september 2003 röstade om de skulle gå över till den europeiska valutan, euro, blev svaret nej. Företaget Forex, som hanterar valutaväxling hade emellertid förberett sig på att även starta bankrörelse ifall växlingen av kronor till euro skulle försvinna.

På centralstationen i Stockholm fanns på 1920-talet en frisörsalong och ägaren upptäckte att många kunder ville växla pengar innan de åkte utomlands, så ett växlingskontor startades där. 1965 fick Rolf Friberg erbjudandet att köpa företaget och Forex etablerades.

Tack vare svenskarnas många utlandsresor och det faktum att de traditionella bankerna mer eller mindre rationaliserade bort valutaväxlingen, frånsett euro och dollar, gick företaget bra. Idag hanterar Forex ett 80-tal valutor och är marknadsledande på valutaväxling. De har kontor i de nordiska länderna: Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island samt även i London.

Samma år som euroomröstningen var, fick Forex banktillstånd. När de stora bankerna inte längre fann det lönsamt med kontanthanteringen, tog Forex över. Många människor vill fortfarande betala sina räkningar över disk och litar inte riktigt på Internet. De känner sig inte heller längre välkomna hos de stora bankerna så här fanns en stor tillväxtpotential för företaget. Dessutom har Forex Bank, som företaget numera heter, en stor fördel av att de har öppet på kvällstid.

Tanken var att de med sina 10 miljoner kundmöten per år skulle lätt kunna visa fram sina bankprodukter för kunderna när de kom för att växla valuta.

– Men ett banklån tar längre tid att hantera än ett växlingsärende och vi har köer, säger styrelseordförande Rolf Friberg till Epoch Times.

Sveriges statsminister har sagt att först när det finns stöd för euron kan Sverige byta valutasystem. När det sker skulle Forex förlora 40-50 procent av sin omsättning. Om företaget i dagsläget bygger ut sin verksamhet för att anpassa den till bankkunderna skulle de stå med höga kostnader och således förlora ännu mer.

– Därför vågar vi inte bygga ut just nu, så att fler människor får plats, alltså att bankrörelsen växer mera. Naturligtvis tackar vi inte nej till bankkunder. Men vi håller på att fundera om vi ska ta in dem på speciella tider eller hur vi ska bära oss åt, säger Rolf Friberg.

– Nu är Forex väl inarbetat, dit går man för att växla pengar och man nöjer sig med det, säger Rolf Friberg som berättar att bankrörelsen alltså inte fått någon större fart framåt.

Forex Bank har med sin tydliga konsumentinriktad strategi, utöver öppettider, också satsat på invandrare. I företaget finns det 51 olika ursprungsnationer med omkring 30 språk representerade. Rolf Friberg menar att ”man måste passa munnen efter matsäcken” och anställa personer som kan kommunicera på rätt sätt med människor från andra nationer och det finns många utlänningar i Sverige.

I sitt arbete har Rolf Friberg sålunda många internationella kontakter inte bara i arbetet som ordförande i Forex Bank utan han är också konsul i Sverige för Elfenbenskusten.

– Det har gott så långt att jag inte ser någon skillnad på Sverige och övriga världen, utan vi är väl alla världsmedborgare, menar Rolf Friberg.