Företrädare för kinesiska affärseliten kräver ett slut på internetblockaden
Pan Shiyi, ordförande i SOHO China, ett av de största fastighetsbolagen i Kina, levererar SOHO Chinas resultatrapport den 13 mars 2009 i Hong Kong. Pan krävde nyligen vid en konferens i Peking ett slut på Kinas internetblockad. (Foto: Lo Ka Fai/China Photos/Getty Images)


Den kinesiska regimens strikta kontroll och censur av internet i Kina har i många år varit en källa till förtret för allmänheten. Men i den annars så fogliga hållningen hos affärseliten kan märkas en viss förändring, och det finns nu tecken på att avvikande åsikter börjar gör sig hörda.

Detta blev tydligt nyligen när miljardären och byggherren Pan Shiyi, ordförande i SOHO, ett av de största fastighetsbolagen i Kina, krävde ett slut på ”the Great Firewall” den stora brandväggen.

Vill inte längre "klättra över muren"

"En del regeringstjänstemän är här i dag", sade han vid en konferens. "Jag vill framföra en vädjan. … Få oss inte klättra över muren längre. Det stämmer inte med internets anda."

"Muren" han talade om är den stora brandväggen. Han använde det kinesiska ordet "Fanqiang", vilket bokstavligen betyder "klättra över muren" och används i nutida mandarin nästan uteslutande med hänsyftning till användandet av teknik för att kringgå muren och få tillgång till det fria internet.

Pan befann sig i en exklusiv skara på CVW 2014, den första storskaliga konferensen där man diskuterade internets påverkan på industrin. Konferensen hölls i Peking den 12 december, enligt den kinesiska webbportalen Sina.

Han sade att den typ av internetcensur som praktiseras i Kina går emot idén med internet, vilken är att vara "mångfaldig och inkluderande”.

Internet ger hopp

Som högste ledare i SOHO China Limited, den största byggaren av kontorsfastigheter i Kina, sade Pan att han tror att internet ger hopp till den kinesiska fastighetsmarknaden under dess nuvarande period av avmattning, eftersom det kan öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

Det Kinesiska kommunistpartiet har alltid utövat sträng kontroll över ideologi och information i Kina, ända sedan regimens tillblivelse år 1949.

Från början av internet-eran på 1990-talet, började partiet upprätta den stora brandväggen, ett avancerat system för censur och övervakning som opereras av Ministeriet för allmän säkerhet. 

År 1998 kunde brandväggen blockera utländska och inhemska webbplatser som hade för Partiet ovälkomna uppgifter.

Censur kan inte blockera information

Programvara för att kringgå den stora brandväggen och fritt kunna se webbplatser som blockeras av den har blivit populärt och används allmänt i Kina – nästan alla inom den kunskapsbaserade industrin har blivit vana vid att "klättra över muren" för att få tag den information de behöver för arbetet.

Bland de ämnen som mest noggrant blockeras i Kina är nyheter om förföljelsen av andliga grupper, brott mot mänskliga rättigheter, och intriger inom den politiska toppen. Kinesiska nätanvändare kan inte heller komma åt Twitter, Facebook eller YouTube.

Dong Xiaoxing, expert på Kinas internetpolitik, sade i en intervju med Radio Free Asia att censur inte helt stoppar informationsspridning, men den ökar framför allt motsättningen mellan regeringen och folket.

"Eftersom internet är väldigt avancerat, även om ett inlägg tas bort inom en minut, har kanske tiotusentals nätanvändare läst det, och fortsätter att sprida informationen."

Översatt från engelska.