Företagen visade stark tillväxt men jobben inte lika positiva
Foto: Handelns positiva utveckling är jämförbar med nivåer under 80- och 90-talets högkonjunktur. © Epoch Times


Det gick bra för svenska företag och läget ser på det hela taget fortsatt ljust ut. Men en viss dämpad utveckling väntas i vissa branscher, enligt konjunkturinstitutets aprilrapport.

Under årets första kvartal visar handeln, tjänstesektorn, byggsektorn och industrin stark tillväxt medan sysselsättningen ger en splittrad bild.

Byggsektorn går stark framåt och har mycket ljusa framtidsutsikter. Negativt i sammanhanget är bristen på arbetskraft.

Handeln har visat en stark försäljningsökning under perioden och företagen räknar med fortsatt gynnsamt läge och något ökad sysselsättning. Undantaget är livsmedelsbranschen som har sjuknande priser och planerar personalminskningar.

Handelns positiva utveckling är ingen överraskning. Redan i mars meddelade Företagaren, en sammanslutning av över 50 000 småföretag, att omsättning, orderingång och vinstutveckling var jämförbara med nivåer under 80- och 90-talets högkonjunktur.

Tjänsteföretagen visar god tillväxt med ökande efterfrågan i samtliga branscher. Det går mycket bra för resebyråer, transportföretag, datakonsulter och fastighetsmäklare, medan post och telekommunikation visar motsatta trender. Överlag är branschen nöjd med orderingången.

Tillverkningsindustri gick bättre än väntat under första kvartalet, särskilt inom stål, metallvaror, maskin, kemi och papper. Företagen utnyttjar i genomsnitt 86 procent av sin produktionskapacitet. Bäst går det för massa- och pappersindustrin som utnyttja 95 procent av kapaciteten. Även stål och sågverk ligger högt med motsvarande 90 procent.

Under den närmaste framtiden är förväntningarna inom tillverkningsindustrin dämpade, särskilt för dem som är beroende av exportmarknader. Mest pessimistiska är motorfordonstillverkare som har minskande orderingång.

Källor: KI och Företagaren