Företag som utvinner galla från levande björnar börsintroduceras
(Foto: STR/AFP/Getty Images)


Björnar i burar, som förbereds på att tappas på galla i Guizhentangs kontroversiella björngallfarmer i Hui’an i Fujianprovinsen i sydöstra Kina.

Ett kinesiskt företag, vars verksamhet består i att de utvinner gallan från levande björnar, söker nu börsintroduktion för att få mer medel till att driva verksamheten och öka produktionen av björngalla. Gallan, som tappas från levande björnar används i traditionell kinesisk medicin. Denna verksamhet är lika lönsam som den är kontroversiell. 

Företaget Fujian Guizhentang Pharmaceutical listades av den kinesiska myndighet som övervakar handel med värdepapper i deras meddelande om börsintroduktioner den 1 februari. Guizhentang, som är den största björngallfarmen i södra Kina, har ådragit sig mycket protester från djurrättsgrupper och bekymrade kinesiska medborgare eftersom utvinnandet av gallan är så plågsam för björnarna. 

”Vi anser inte att ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att utvinna galla från levande björnar borde tillåtas att erbjuda aktier till allmänheten,” skrev Animals Asia Foundation på sin hemsida den 14 februari. För att skingra kritiken höll Guizhentang det första av två medieevenemang den 22 februari, där man bjöd in reportrar för att se hur utvinningen av galla från levande björnar går till. Företaget sade även att deras dörr alltid står öppen för allmänheten att granska verksamheten. 

På sin hemsida skriver Guizhentang även att de använder en ny metod med ”rörlös tappning”, där de utvinner björngallan under 5-8 sekunder utan att björnarna lider. 

Qiu Shuhua, grundaren av Guizhentang, sade till First Financial Daily att vad de gör är helt lagligt, eftersom skogsvårdsministeriet gett tillåtelse att föda upp björnar och hälsoministeriet tillåter att de producerar pulver av björngalla för användning som medicin. 

– Vi kan säga att motsätta sig oss är att motsätta sig hela landet, sade Qiu. 

Den kinesiska regeringen har inte uttalat sig officiellt i kontroversen, men det kinesiska medicinförbundet, som står under den statliga administrationen för traditionell kinesisk medicin, stödjer utvinnandet av galla från levande björnar, och har till och med fört upp frågan på en nivå där man hävdar att det handlar om att skydda utvecklingen för kinesisk medicin. 

Fang Shuting, medicinförbundets ordförande, citerades i en artikel på sajten thefirst.cn: 
– Att utvinna galla är som att skruva på en kran – det är naturligt och smärtfritt. Björnen kan gå ut och leka efteråt. Jag anser inte att metoden är onaturlig, björnarna kanske till och med uppskattar det. 

Enligt en artikel i 21st Century Business Herald den 22 februari skickade det kinesiska medicinförbundet ut ett meddelande till kinesisk media i november förra året där man anklagade Animals Asia Foundation för att vara uppbackade av intressegrupper från väst som var emot kinesisk medicin, och att om björnfarmerna stängdes skulle även många andra akutmediciner försvinna. 

Zhang Xiaohai på Animals Asia Foundation svarade med att alla stiftelsens verksamhetsmedel publiceras på deras officiella engelska hemsida och vem som helst kan undersöka dem.  

Qin Xiaona, president för Pekings förbund för förhindrande av grymhet mot djur sade till Epoch Times att kinesiska medicinförbundets kommentarer är oansvariga och att deras användning av kulturrevolutionsliknande språk för att försöka smutskasta en utländsk djurskyddsorganisation kommer leda till att de själva förlorar trovärdighet både i och utanför Kina. 

People’s Daily berömde i en kommentar den 24 februari Guizhentangs medieevenemang som ett tillfälle att öppet presentera utvinningsproceduren. 

Efter medieevenemanget och demonstrationen av hur man tappade galla sades det på en av Central People’s Broadcastings stationer att ”svartbjörnen åt lugnt under hela proceduren och visade inga tecken på smärta.”

Trots stöd och bekräftelse från den kinesiska regimens media kom det negativa kommentarer på nätet om Guizhentang och hela bruket att utvinna galla från levande björnar. 

Efter att Guizhentang öppnade sin officiella Weibo, mikrobloggsida, den 23 februari, svarade tiotusentals användare, bland dem en del kändisar med ”försvinn härifrån!”

En 15 minuter lång film med titeln ”moon bear” som laddats upp och fått stor spridning bland kineser på internet har visat hur grym gallutvinningen från levande björnar i Kina är och den mörka sidan av den här industrin. 

”Moon Bear” gjordes av Xion Gjunhui, Tu Qiao och Chen Yuan, tre oberoende producenter. Den visar ylande björnar och bilder på sår som de fått av gallutvinningen. Tu, som regisserade filmen, sade till Guangzhou Daily att hon först hört talas om de här grymheterna i en rapport från början av 2008 och att det fick henne att göra dokumentären. Teamet ägnade fyra år åt att filma hur 11 björnfarmer, bland annat i provinserna Jilin, Liaoning och Sichuan, tappade björnar på galla. 

Som svar på kinesiska medicinförbundets ordförandes kommentar att björnar såg ut att må bra när deras galla tappades sade Tu att såvitt hon sett var den så kallade smärtfria utvinningsprocessen inte smärtfri.

– Björnarna får i själva verket alltid sår och inflammationer där de tappats, sade hon.

En björnfarmare i Yanji i Jilinprovinsen sade i filmen att eftersom såren alltid inflammeras måste de varje dag injicera björnarna med penicillin och mata dem med inflammationshämmande medicin. 

Den 19 april besökte personal från Animals Asia Foundation en björnfarm i Wendeng i Shandongprovinsen. De kontrollerade hälsan hos 10 björnar som man tappat galla ifrån. De fann att snitten var allvarligt infekterade. Galla blandat med blod, var och andra vätskor läckte från såren, enligt rapporten på Animals Asia Foundations hemsida. 

Det är bara i Nordkorea och Kina som det är legalt att utvinna galla ur levande björnar. Björngallpulver används i Kina i traditionell kinesisk medicin, hälsovårdsprodukter och används även som handelsvara. Björnfarmare, farmer och läkemedelsföretag formar en handelskedja. 

Kina lärde sig tekniken att utvinna galla från levande björnar av Nordkorea 1984. Sedan dess har det blivit ett nytt sätt för kinesiska bönder att bli rika på. En offentlig tjänsteman i Ziyang-häradet i Sichuanprovinsen födde upp mer än 200 björnar på 80-talet. Björnfarmen blev en exempelfarm som regeringen kunde använda för att sprida information om hur man gick tillväga, enligt en artikel i Southern Weekly den 24 februari. 

På 90-talet opererade över 480 björnfarmer i Kina med lokala myndigheters goda minne. Chen Jyh-hong, general manager på Guizhentang, sade till Yangcheng evening news att en normal björn ger 140 milliliter galla två gånger per dag. Mellan sju och nio milliliter galla ger ett gram pulver. Marknadspriset för pulvret ligger på 118 yuan grammet (ungefär lika många svenska kronor). Guizhentang producerar mer än 2 000 kg gallpulver per år.  

Guizhentang tjänar mellan 100 och 200 miljoner yuan brutto om året. Det är den största björnfarmen i södra Kina och har mer än 400 svartbjörnar. Genom att börsintroduceras hoppas Guizhentang att kunna locka till sig mer investeringar. Man siktar på att producera 4 000 kg björngalla och hålla 1 200 björnar i bur. 

Enligt en forskningsrapport från Capital Securities från slutet av 2011 finns det över 10 000 tama och vilda björnar i den här hanteringen i Kina, och sammanlagt produceras mellan 30 och 35 ton gallpulver per år. 

Översatt från engelska