Föreslagen antiterrorlag i Kina legitimerar människorättskränkningar
Sophie Richardson på Human Rights Watch talar om Kinas behandling av dissidenter och deras familjer under en presskonferens i Washington, 24 september 2013. Richardson publicerade nyligen en rapport där det står att den föreslagna kinesiska antiterrorlagens syfte är att legitimera människorättskränkningar. (Mandel Ngan/AFP/Getty Images).


Den kinesiska regimen håller på att stifta sina egna antiterrorlagar, officiellt för att bekämpa terrorism. Men i Human Rights Watchs ögon är det hela helt enkelt en taktik för att legitimera människorättskränkningar i landet.

”Det har förekommit ohyggliga attacker på människor i Kina, och regeringen har en plikt att svara på dem och skydda befolkningen. Men i sin nuvarande form är den här lagen knappast mer än en licens att begå människorättskränkningar”, skrev Sophie Richardson, som är chef för Human Rights Watchs Kinabevakning. ”Lagförslaget måste arbetas om i grunden och skrivas i enlighet med internationella juridiska standarder.”

Den föreslagna kinesiska lagstiftningen, som publicerades i november i förra året, efterfrågar konsultation med allmänheten, inrättandet av ett antiterroristcentrum och införandet av en mekanism för att dela information mellan olika departement och med internationella antiterroristorganisationer.

Ett av problemen som Human Rights Watch pekar på är den mycket breda och vaga definitionen av ”terrorism” i lagförslaget, som slår fast att alla tankar, tal och handlingar som försöker ”påverka nationell politik” är att beteckna som terrorism. Enligt den definitionen skulle all form av politisk opinionsbildning för att ändra på en viss politik kunna anklagas för att vara terrorism.

”Ju större område som lagen omfattar, desto lättare är det att hitta beteenden och kommentarer som utgör lagbrott”, sade Zhao Yuanming, en erfaren kinesisk juridikexpert i en intervju med New York-baserade New Tang Dynasty Television.

Kan användas mot etniska minoriteter

Enligt det nuvarande lagförslaget skulle pågående människorättskränkningar kunna rättfärdigas, och framtida kränkningar underlättas, allt med ursäkten att man bekämpar terrorism. Det skulle särskilt vara fallet i områden där lagskyddet är svagt, som i den autonoma uiguriska regionen Xinjiang, påpekade Human Rights Watch.

Under senare år har Xinjiang drabbats av mycket våld, som ett resultat av etniska spänningar i regionen. Uigurer anklagar kinesiska myndigheter för att begå brutala övergrepp som kallas ”terrorismbekämpning”.

Inflödet av han-kineser, den etniska majoritetsgruppen i Kina, och de hårda begränsningarna av uiguriska religiösa och kulturella sedvänjor, har bidragit till allmänhetens ilska mot den kinesiska regimen, enligt uiguriska aktivister.

I augusti 2013 dödade kinesisk polis 15 uigurer i en antiterroristräd. I juni 2014 avrättade de kinesiska myndigheterna 13 personer. Tre av dem påstods ha attackerat en lokal polisstation, där 34 människor dog, och en fjärde skulle ha sprängt en bomb som dödade ett barn 2012. Varför de andra nio avrättades offentliggjordes aldrig.

”Jag anser att en sådan antiterrorlag avsiktligt försöker sudda ut gränserna mellan terroristbekämpning och etniska konflikter, eller personer med andra politiska uppfattningar”, sade Zhao Yuanming. ”Från och med nu blir det lättare för de kinesiska myndigheterna att använda den här lagen mot vem som helst, eller till och med gripa och åtala vem som helst.”