Föremål från en faraos grav förbryllar forskare
Ett dekorativt skål från Sabu den första dynastins grav i Egypten (3100-3000 f. Kr.) på Cairo Museum i Kairo. (Foto: Jon Bodsworth /The Egypt Archive /Geocities)


En ”Oopart” (out -of-place-artefact) är en term som används för dussintals förhistoriska objekt på olika plaster runtom i världen som på grund av deras teknologiska nivå är helt i motsats med deras bestämda ålder, baserat på fysiska, kemiska och/eller geologiska bevis. ”Ooparts” är ofta frustrerande för konventionella vetenskapsmän och en glädje för äventyrslystna forskare och individer som är intresserade av alternativa vetenskapliga teorier.

År 1936 upptäcktes ett egendomligt skålformat föremål med tre skivor av egyptologen Walter Brian Emery under en utgrävning av Mastaba av Sabu (grav 3111, daterad 3100-3000 f. Kr.) i Saqqara. Sabu var son till farao Anedjib (den femte härskaren under den förhistoriska Egyptens första dynasti).

Denna mystiska skiva hittades bland porslin, ben och flera andra stenverktyg – föremål som Sabu, den första dynastis kunglighet ville ta med sig till livet efter detta.

Föremålets mått är ungefär 59 cm (23.5 tum) i diameter och lite över 10 cm (4 tum) på längden. Ursprungligen trodde man den var täljd av skiffer, men disken är faktiskt tillverkad av metasiltsten, ett material som ofta används av egyptiska snidare för dess förmåga att klara av tunt, detaljerat arbete utan att brytas. Andra föremål som hittades i graven är också snidade från denna hårda sten.

Som en bred och flat skål med tre tunna flikar, påminner formen på objektet genast om en propeller med tre blad och ett hål på mitten som ser ut att kunna placeras på en förmodad axel. Detaljerna på skivan (speciellt de tre flikarna och cylindern i mitten) är otroligt tunna. Medan skivan inte har perfekt symmetri, så är alla flikarna uppskattningsvis i samma storlek och är placerade på 120 grader från mitten. Forskarna är fortfarande osäkra på föremålets verkliga funktion.

Medan de kanske inte kan bestämma var föremålet användes för, så håller många med om att detta objekt inte kunde ha varit ett hjul, eftersom hjulet dök upp långt senare, under det tidiga Egypten, 1500 f.kr. under den 18:de dynastin, med invasionen av Hyksos. Däremot finns det en del graveringar där hjul verkar vara avbildade, som går tillbaka till den femte dynastin, omkring tusen år före den perioden. Sabuskivan är därför en ännu större utmaning för egyptologer eftersom den daterar kunskapen om hjulet till den första dynastin, (3000 f. Kr.).

Ett annat mer otroligt scenario skulle vara att stenskivan faktiskt användes som en sorts propeller som användes med hydraulisk teknik, som skulle tyda på att egyptierna troligtvis redan hade teknologin för att bygga elektriska motorer. Medan sten kanske inte är ett bra material för en sådan apparat, så föreslår den kände egyptologen Cyril Aldred att skivan helt enkelt är en reproduktion av ett metallobjekt som är mycket äldre än detta.

Det finns så klart även exempel på att man tror att detta objekt även har används till mycket mindre otroliga ändamål. En del tror att skivan helt enkelt är foten till en oljelampa. Kritiker hävdar dock att funktionen som en slags rituell lampa är ganska osannolik på grund av formen och kurvorna på flikarna, som verkar tyda på en funktion snarare än dekoration.

Varför skapades då ett sådant genomarbetat föremål? Emedan det kanske inte är en propeller till ett fordon, kan denna mystiska skiva fortfarande vara en del av någon sorts uråldrig maskin – en komponent för bearbetning av spannmål eller frukt kanske. En del har även föreslagit att det kan ha varit en komponent i en generator eller ett batteri för att producera elektricitet.

Skickligheten som krävs för att snida ett sådant föremål är också viktigt. Om någon skulle göra ett sådant föremål idag med så tunna, proportionerliga former från solid sten skulle det kräva något som en modern datoriserad tredimensionell fräsmaskin.

Så är denna artefakt en signifikant kvarleva eller reproduktion av en uråldrig teknologi, eller är det bara ett dekorativt prydnadsföremål som visar talangerna hos en skicklig stensnidare?

Oavsett vilket, så vilar den treflikade skivan på museum i Kairo där alla kan förvånas över denna artefakt och själva fundera över vilken sorts teknologi egyptierna faktiskt var förmögna till att skapa under den tidiga perioden av deras storslagna rike.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/13460/