Före detta spion hoppar av det kinesiska kommunistpartiet
Li Fengzhi, tidigare officer inom statens underrättelsetjänst i Kina. (Foto: Erhållet av Li Fengzhi)


Motiverad genom sin kärlek till Kina, sin avsky för kommunistpartiet och skuldkänslan över det system han tidigare varit en del av, har en tidigare spion offentligt lämnat det kinesiska kommunistpartiet (KKP) samt uppmanat sina tidigare kollegor att göra detsamma.

Li Fengzhi arbetade tidigare som officer på Kinas säkerhetsministerium (Ministry of State Security, MSS) och valde, liksom över 50 miljoner andra kineser att lämna KKP, samt offenligt meddela sitt utträde ur partiet.

Li, som nu bor i USA berättade att KKP har hotat och trakasserat honom sedan han bestämde sig för att lämna sitt jobb som underrättelseofficer på MSS. Men trakasserierna har inte hindrat hans slutgiltiga beslut att lämna KKP.

-Ovanpå många andra faktorer, är det mitt samvete som är den viktigaste anledningen till att jag lämnar partiet. 
Utträde ur KKP är en sann patriotisk handling och en insats för att rädda Kina. Att stå upp emot KKP är det bästa sättet att visa min lojalitet för mitt land, sa Li.

Lis far, Li Shuchen som är pensionerad ingenjör, gick också ur KKP för en tid sedan och han uppmuntrade sonen att våga kritisera KKP och deras sätt att handskas med rättvisa och frihet.

-Ingen med en liknande bakgrund som min har öppet kritiserat KKP. Jag är beredd och glad över att vara den första. Någon måste vara först. Allt jag önskar är att vad jag nu gör kan hjälpa, inspirera och uppmuntra andra människor, sa Li.

Li vädjade till folket inom KKP och tidigare kollegor, att vakna upp och våga se Partiets onda natur och kommande kollaps, så de kan bryta sig loss ifrån det innan det är för sent. 


Li Fengzhis attest för utträdet ut KKP. (Foto: Tillhandahållet av The Global Service Center for Quitting the CCP)

Li Fengzhis attest för utträdet ut KKP. (Foto: Tillhandahållet av The Global Service Center for Quitting the CCP)

I uttalandet för utträdet skrev Li: ”Ända sedan det grundades har KKP agerat emot de grundläggande universella moraliska värderingarna för människor. Med sin diktatur har KKP förtryckt mänskliga rättigheter och berövat det kinesiska folket sin frihet och demokrati”.

-Kommunistpartiet har obevekligt lurat folket med fräcka lögner och skamlöst förstört den äkta kinesiska kulturen. Det är orsaken till många av dagens sociala, ekonomiska och moraliska kriser. Förföljelsen av obeväpnade människor på gräsrotsnivå, religiösa grupper och oliktänkande förvärras för varje dag.

KKP:s diktatur har länge varit det verkliga hindret för Kinas framåtskridande och utveckling.
Därför vill jag högtidligt meddela att jag utträder ur KKP och alla dess närstående organisationer, för att istället stödja samvetsgranna organisationer och människor med samveten, som min far, liksom alla dem som har varit och fortfarande är förföljda och tystade av KKP. Jag hoppas att min beslutsamhet kan väcka fler människor med samveten.

Li menade att han gett upp den sista illusionen som han hade om kommunistpartiet, och att han nu hade insett att de rusade mot sin undergång. Li instämde med Epoch Times specialutgåva ”Nio Kommentarer om Kommunistpartiet” och vad som står i den. ”Ett nytt Kina kan bara resa sig efter att KKP avlägsnats”.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/13626/