Före detta professor träder ut ur KKP


Xu Yin, en före detta professor från Tsinghuauniversitetet, publicerade nyligen ett uttalande där han beskrev hur han började utöva Falun Gong och hur han satt två år i fängelse i Kina på grund av sitt utövande. Xu meddelade sitt utträde ur det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess anslutna organisationer. Hans uttalande lyder som följer:

”Jag heter Xu Yin och jag är 46 år gammal. Jag har en doktorsexamen som civilingenjör med specialisering i byggnadsteknik. Jag undervisade 13 år vid Institutionen för väg- och vattenbyggnad i Tsinghua University i Peking. Nästan varje termin var utvärderingen av min undervisning bland de fem bästa på universitetet. Mina elever älskar och respekterar mig. Jag var docent innan jag lämnade landet.

Vad har denna regim inneburit för människorna och varför skapade den en sådan uppenbar lögn? Jag funderade och rannsakade mig noggrant: ”Var finns det en utväg för Kina?”

Jag hittade Falun Gong. Det var angenämt för mig att upptäcka att Zhuan Falun är en bok som lär människor hur de kultiverar och den tar fram människors goda natur med Sanning-Godhet-Tolerans. Det lär folk att inte argumentera med andra utan granska sig självt. Det får mig att vilja vara en god person från djupet av mitt hjärta.

Jag blev en av de tiotals miljoner personer som utövar Falun Gong och jag hade stor nytta av det både mentalt och fysiskt. År 1996 förbjöd propagandaministeriets byrå för nyhetspublicering tyvärr folk från att publicera, sälja och äga Falun Gong-böcker. År 1997 meddelade KKP:s departement för allmän säkerhet ur tomma intet att Falun Gong var k* lt. Jag kände intuitivt att det skulle innebära mer förtryck.

Jag brottades med funderingar om varför KKP var tvunget att ta rättigheterna från utövarna. Jag undertecknade en petition till utrikesdepartementet med begäran om att inte förtrycka Falun Gong. Jag deltog i en fredlig vädjan framför regeringens byggnadskomplex i Peking den 25 april 1999. Förtrycket fortsatte även i juli 1999. KKP började arrestera utövare landsomfattande och förföljelsen eskalerade. År 2001 iscensatte KKP ”självförbränningen” på Himmelska fridens torg för att hetsa människor till hat mot Falun Gong. Hundratusentals människor arresterades, fängslades och torterades och som en följd dog tusentals. Under KKP:s hjärntvätt och genom att ha blivit utsatta för inget annat än propaganda från de statliga medierna, var det omöjligt för vanliga människor att inte tro på bedrägeriet.

Jag ville vara en bra lärare och ägnade mig åt undervisning. Men KKP ville fortfarande inte ge mig trosfrihet. Poliser, tjänstemän från 610-byrån och personal från boendekommittén bevakade mitt hus dygnet runt för att kontrollera min familjs varje rörelse. Telefonen var avlyssnad och internet övervakades.

På morgonen den 13 mars 2006 bröt sig två dussin poliser in i mitt hus och utan att visa någon legitimation utförde de en olaglig husrannsakan. De arresterade min fru och mig eftersom de hittade boken Zhuan Falun i huset. Den här boken var officiellt publicerad av ett statligt förlag innan förföljelsen och hade listats som en av tio bästsäljarna. Jag var inlåst i två år varav 16 månader i Tuanhes tvångsarbetsläger i Peking och åtta månader i en isoleringscell. Jag var tvungen att sitta på en låg stol på ett visst sätt och med ansiktet mot väggen under mer än 18 timmar om dygnet. På dokumentet om frigivning nämndes det inte ens att jag hade begått något brott. Vilken typ av parti är det här? Var finns rättvisan?!

Jag var fortfarande under övervakning efter att jag kommit hem och min frihet var begränsad. Man hotade mig med att jag skulle förlora mitt jobb om jag inte slutade öva metoden. Jag hade ingen avsikt att sluta tro på Falun Gong och detta försatte mig i fara för att gripas och fängslas igen.

En hårt arbetande professor satt i fängelse i två år utan anledning och jag kunde inte protestera när KKP förföljde min fru och mina barn. Jag bestämde mig för att komma till USA där jag kan tala fritt. Jag tackar det amerikanska folket som hjälpt mig.

Även om jag inte haft något att göra med KKP under lång tid, vill jag ändå göra ett högtidligt uttalande om att jag träder ut ur Kinas kommunistiska ungdomsförbund. Detta för att tvätta bort min skam och att låta världens folk veta sanningen bakom KKP:s järnridå.”

 

Xu Ying