Före detta anställd berättar om övergrepp och korruption inom Kinas fängelsesystem
Kinesiska poliser på Himmelska fridens torg. (Foto: AFP/Peter Parks)


Hu är en före detta fängelseadministratör. Han stod inte längre ut med det korrupta systemet, så han kringgick Kinas internetcensur genom att använda dongtaiwang.com och sade offentligt upp sitt medlemskap i Unga pionjärer och Ungdomsbrigaden, två underorganisationer till kommunistpartiet.

Hu ångrar inte att han lämnat den trygga anställningen han hade för den mänskliga värdigheten som han i stället fått. Han läste artikelserien Nio kommentarer om kommunistpartiet och utvärderade sitt förhållande till partiet.

Han beskrev sin beslutsprocess i en intervju på radiokanalen Sound of Hope den 8 maj. Hu har även arbetat som lärare och partikader i andra sammanhang och kunde ge en inblick i hur fängelsesystemet i Kina fungerar.

Hu berättade att han redan från början fick ett dålligt intryck av kommunistpartiet. Hans far hade föreslagit att han borde gå med i partiet när han studerade på högskolan. Ett vanligt och accepterat tankesätt på den tiden var att ”de flesta partimedlemmar är bra, bara några är dåliga”. Hu säger dock att han hela tiden kunde observera att det var precis tvärtom. När han senare arbetade i fängelsesystemet hörde han ofta sarkastiska kommentarer från fångar om hur partimedlemmarna var värre än fångarna.

Enligt Hu borde det vara svårt för någon som har den minsta medmänsklighet att arbeta inom kommunistpartiets rättssystem.

– Allt jag såg var mutor, korruption och misshandel. Det var ohyggligt. Jag tycker inte att det här är en plats för människor. Jag vill inte ägna all min tid åt att försöka lista ut vad alla olika subtila tecken i fängelsechefernas kroppsspråk betyder.

En av Hus före detta kollegor arbetar fortfarande på propagandadepartementet och hans jobb är att skönmåla alla förhållanden för polisaspiranterna. Hu ringde honom nyligen för att höra hur det var med honom. Han sade att han höll på att bli galen. Han, såväl som alla andra, vet att det han säger är rena lögner, ändå måste han släta över alla motsägelser och hålla inspirerande tal för de blivande poliserna. Med andra ord handlar det om att lura sig själv och ljuga för andra. Han berättade för Hu att han beslutat sig för att säga upp sig från sitt jobb.

Kadrer inom polissystemet har rätt att sänka strafftiden för de som dömts till tvångsarbete på ett omskolningsläger och somliga utnyttjar detta.

– Till exempel kan en chef på ett tvångsarbetsläger säga till en lägerfånges fru att han vill att hon är ”förstående inför situationen”, vilket är en inte alltför subtil antydan om att hon ska ligga med honom för att hennes make ska få sin strafftid sänkt.

Hu sade att många poliser misshandlar fångar. Dessa poliser är ofta personer som gått ut gymnasiet men misslyckats på provet till högskolan. Somliga gör sin militärtjänst och återvänder hem. De som har kontakter kan i stället få jobb på fängelser. Efter två eller tre år kan de ta ett prov och bli poliser.

– Jag övervakade ett sådant prov en gång och situationen spårade ur totalt, berättade Hu.

De kandidater som hade föräldrar som arbetade inom systemet brydde sig aldrig om att studera. De bara kopierade varandras svar på provet. Ingen vågade säga åt dem eftersom deras föräldrar hade maktpositioner.

Hu berättade även om hur han undervisat på en skola för barn till ämbetsmän inom systemet och att de eleverna inte drog sig för att slåss med honom. Den här gruppen blev sedemera mycket brutala poliser.

– De misshandlade några fångar till döds och andra fångar fick mentala sammanbrott.

De som kom för att arbeta på fängelserna efter sin miltärtjänst brukade använda fångarna som boxningssäckar. När en vakt verkligen ville utsätta en fånge för misshandel hämtade han dessa, före detta soldater.

– De är bara mellan 17 och 19 år gamla och har ingen medkänsla överhuvudtaget. De ser det som boxningsträning. De hänger upp fången i ett träd med en kraftig ståltråd och börjar slå gång på gång.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35452/