Fördömanden mot kinesiska regimens agerande på bokmässa


Frankfurts internationella bokmässa öppnade under kontroverser den 14 oktober. Det kinesiska kommunistpartiet investerade 5 miljoner euro på tillställningen, vilket tilldrog sig kritik från flera kinesiska intellektuella som anser att detta agerande som ett försök att visa upp en fasad och förleda det internationella samfundet.

En reporter från Sound of Hope intervjuade Jian Guobiao, före detta professor i journalistik och kommunikation vid Pekings universitet i Kina och även Zhu Xinxin, tidigare redaktör på Hebei People’s Radio och medlem av oberoende kinesiska Pen-klubben angående kommunistpartiets deltagande på mässan.

– Regimen har bytt strategi på senare år. De är mycket intresserade av att expandera internationellt i allt från tv till radio. Genom att investera en massa pengar hoppas de kunna kulturellt ompaketera regimens ideologi och föra ut den till världssamfundet för att förhöja partiets image, sade Zhu.

– Det är en ny taktik, men jag anser inte att deras natur har förändrats. Falskheten och faran har bara ökat. Jag säger det här för vi i Kina vet den verkliga situationen och har djupa personliga erfarenheter. Människor i det internationella samfundet förstår inte Kina. Om de bara hör den officiella rösten och ser det som officiellt visas upp av den kinesiska regimen kan de lätt vilseledas.

Jiao Guobiao sade att regimens väldiga spenderande och stora delegation inte gör den vanlige kinesen stolt. Han jämförde kinesiska kommunistpartiets försök att visa upp sig med ”de där stora demonstrationstillställningarna i Nordkorea eller de paraderande trupperna i Kina…eller när Saddam Hussein valdes och fick 100 procent av rösterna”.

– Partiet trodde att dessa metoder skulle bringa ära och rättfärdiga dess styre, men i praktiken gav det skam och vanära. Det här visar hur långt bort de är från kulturens mittfåra och den verkligt civiliserade världen, sade Jiao.

På frågan om den officiella kinesiska delegationen som kommunistpartiet samlat ihop, bestående av över 100 författare, svarade Zhu:

– Jag ser att de bjöd in många författare. Somliga är officiella regimförfattare, som Tie Ning (ordförande i den kinesiska författarorganisationen). Somliga andra författare är helt cyniska och saknar samvete. De skriver bara om sådant som kommunistpartiet uppskattar. Vissa andra skriver bara för skrivandets egen skull.

Bland medlemmarna av den officiella kinesiska delegationen anses den officielle författaren Wang Zhaoshan som den mest kontroversielle. 2008 skrev han en dikt som lovsjöng kommunistregimen där han sade att offren för den förödande jordbävningen i Sichuan ”fortfarande är lyckliga, även som spöken” eftersom de lever under en så omtänksam regering. Dikten har kritiserats i hela Kina.

Angående Wangs medverkan sade Jiao:

– Jag ser att Wang Zhaoshan också är en del av delegationen. Regimen räknar alltså den här personen, med den lägsta av moralvärderingar, som en del av den talang de vill visa upp. Vad kan en sådan samling talanger ge för ära?

– Det enda Wang skrivit som uppmärksammats är en dikt om jordbävningen, en mycket skamlig dikt som blivit mycket kritiserad. Det är på grund av den som han valts ut. Med andra ord är det i realiteten de som är mest antikulturella, anti-allmänheten och orsakat mest offentlig ilska som väljs ut, sade Jiao.

Enligt källor försökte kommunistparitets delegation under månaderna före mässan pressa arrangörerna att ställa in planerade tal av de kinesiska författarna Dai Qing och Bei Ling, som skrivit bland annat kritiska essäer om Tre raviner-dammen, massakern på Himmelska fridens torg och andra ämnen som anses förbjudna av den kinesiska kommunistregimen.

Partiet försökte även hindra kinesiska författare som skrivit om olika sociala problem i Kina, såsom Liao Yiwu och Xu Youyu, från att delta i mässan.

Kommunistpartiets agerande har kritiserats i tysk media, av den tyska förbundskanslern och allmänheten.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24011/