Fördelning av skolpengar granskas
Utbildningsminister Jan Björklund. (Foto: Regeringen.se)


Skolverket ska granska hur pengar fördelas mellan olika skolor. Regeringen misstänker en orättvis fördelning.

– Lika villkor i skolan kräver olika resurser, säger utbildningsminister Jan Björklund i Riksdag & Departements nyhetsbrev.

Björklund anser att det i Stockholm för det mesta är enligt riktlinjerna men det finns ”alltför många larmrapporter” som pekar i annan riktning.

Varje skola ska ha de resurser som behövs. En skola i ett område med många nyanlända invandrare kräver mer resurser än en skola i ett homogent område.

– Man kan tänka sig att man skriver in i skollagen att fördelningen mellan skolor ska ske utifrån mängden sociala problem i respektive område, säger utbildningsministern.

Av den anledningen ska Skolverket granska hur kommunerna fördelar pengarna mellan skolorna. Resultatet av undersökningen ska redovisas senast den 15 december i år.