Fördämning i södra Kina brast efter översvämning, drabbade väntar på att evakueras
Changkai-fördämningen på floden Fu i Jiangxiprovinsen i sydöstra Kina brast vid 18.30-tiden i måndags. (Foto: Epoch Times)Changkai-fördämningen på floden Fu i Jiangxiprovinsen i sydöstra Kina brast vid 18.30-tiden i måndags. (Foto: Epoch Times)

Changkai-fördämningen på floden Fu i Jiangxiprovinsen i sydöstra Kina brast vid 18.30-tiden i måndags. (Foto: Epoch Times)

Mer än 240 000 människor påverkades när en fördämning på floden Fu brast på måndagskvällen i Jiangxiprovinsen. Tusentals drabbade väntar fortfarande på att evakueras.

Efter att provinserna söder om Yangtzefloden drabbats av mer än en veckas kraftigt regnande och översvämningar bröt floden Fu igenom Changkai-fördämningen nära staden Fuzhou runt 18.30 den 21 juni .

Öppningen i den 82 km långa vallen hade växt till att bli omkring en halv kilometer lång runt klockan 15 på tisdagen. Nästan 100 000 personer i det översvämmade Changkai-häradet tvingades fly. Översvämningen har påverkat minst 140 000 invånare i städerna runt Fuzhou.

Reuters rapporterade att 93 000 människor flyttats till säkrare områden sent på tisdagen, medan andra boende i området fortfarande var instängda av vattnet och väntade på att räddas, enligt China News Service.

Shanghai Daily skrev att myndigheterna i Fuzhou ställt i ordning 17 platser på idrottsplatser och i lokala skolor för att härbärgera de som drabbats av översvämningen. Provinsmyndigheterna har mobiliserat mer än 10 000 soldater och civila för räddnings- och hjälparbete.


Människor som stängts in av vattnet väntar på att räddas. (Foto: Epoch Times)

Människor som stängts in av vattnet väntar på att räddas. (Foto: Epoch Times)

Många bybor fick alla sina flyktvägar avskurna av översvämningarna som också ledde till störningar i trafik och telekommunikation. Många väntar fortfarande på att evakueras.

Feng, som bor i Changkai sade att mer än 10 personer från hans familj satt fast i sitt till hälften översvämmade hus sedan igår och kunde inte ta sig därifrån. De väntade otåligt på att evakueras.

På frågan om myndigheterna skickat räddningsarbetare och båtar till den översvämmade regionen som kinesisk media tidigare rapporterat sade han:
– Jag såg inga som kom för att hjälpa oss. Nu har vi varken mat eller vatten. Tusentals personer i stan sitter fast. Snälla, kom och hjälp oss.

En kvinna från Changkai sade till Epoch Times att 13 personer i hennes familj fortfarande väntade på en räddningsbåt för att evakueras. På frågan om när hennes familj kunde förväntas att bli räddade sade hon:
– Vi vet inte än eftersom det har varit så många människor i det översvämmade området som väntar på att bli räddade.


En pojke som blivit kvar i ett översvämmat område. (Foto: Epoch Times)

En pojke som blivit kvar i ett översvämmat område. (Foto: Epoch Times)

Kraftiga regn har svept igenom 10 provinser sedan 13 juni. Det är Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Chongqing, Sichuan, och Guizhou som drabbats, och sammanlagt nästan 2,4 miljoner människor som behöver evakueras enligt People’s Daily.

Statliga Xinhua News Agency rapporterade också att från den 22 juni har den förödande översvämningen resulterat i 364 dödsfall och 147 saknade personer sammanlagt.

Över 59,4 miljoner har påverkats av översvämningen och uppskattningsvis 339 000 hus har kollapsat. De ekonomiska förlusterna uppgår till 66,5 miljarder yuan och 3,72 miljoner hektar jordbruksmark har översvämmats. Enligt rapporterna har de sammanlagda förlusterna varit dubbelt så stora som samma period förra året.

På onsdagen meddelade Reuters att Xinhua rapporterat om att vallen i Changkai brustit på ännu ett ställe.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/37959/