Förbjudna konstnärers verk visas i Göteborg
Sanningens Godhetens och Tålamodets Konst invigdes i Göteborg med tal och flöjtspel. (Foto: Bolette Ebertz, Epoch Times)


Just nu pågår en annorlunda konstutställning i Göteborg. Egentligen är den inte annorlunda utan snarare så att sättet att måla har varit omodernt. De flesta målningarna använder gammalt traditionellt västerländskt sätt att måla där ljushanteringen är viktig.

Det är en tidlös och universell utställning med konstverk från 18 konstnärer som bildat konstnärsgruppen Falun Dafa Art Group på initiativ av skulpturprofessorn och målaren Zhang Kunlun.

– De här tavlorna skulle inte få målas i Kina, den här utställningen skulle inte få visas, vi skulle inte få samlas och titta på den här konsten i Kina. Vi alla här idag skulle troligen skickas till arbetsläger för omskolning där vi skulle torteras i syfte att vi var och en skulle skriva på att vi tar avstånd från denna konstutställning och dessa idéer, säger Cecilia Wigström när hon invigningstalade på vernissagen 30 juni.

Konstnärerna är Falun Gong-utövare och de skapar inte konst för konstens egen skull, utan de skapar den som ett sätt att klargöra och sprida sanning. Detta kan man läsa i den guide man kan ta med sig som följeslagare runt utställningen.


Cecilia Wigström invigningstalade.  (Foto: Bolette Ebertz, Epoch Times)

Cecilia Wigström invigningstalade. (Foto: Bolette Ebertz, Epoch Times)

Konstnärerna är också kultiverare och de söker en högre visdom och sanning. De lever efter den mänskliga moralens hörnstenar, grunden för fred och frihet: Sanning, Godhet och Tålamod.

Det finns emellertid även livs levande guider, som Anna Bender. Hon berättar om tavlan ”Fängslad Dafa-utövare” av Yuan Li. Utövaren är kedjad av tre poliser varav en kör in ett metallföremål i kroppen på honom, det blöder.

– De har blivit tillsagda att göra en ond handling annars får de inte behålla sitt jobb, de kan ju ha familj att försörja. Poliserna beundrar honom, för han är inte ens berörd av lidandet. Vad en person gör mot en Falun Gong-utövare, ja, du kan bara öka din barmhärtighet mot människorna omkring dig. För någonstans har han en sådan enorm inre kraft, man ser att den är bra, den är god.

Målningarna har helt olika teman, som målningen ”Sätter kosmos i rörelse”, en ljus målning som andas harmoni. Kultiveringens skönhet visas upp.

– När man finner något som är bra så har man två alternativ, antingen behåller man det för sig själv eller också delar man med sig, säger Anna Bender.

Konstnärerna delar verkligen med sig, berättar Ann Carlsson-Korneev.


Publiken lyssnar uppmärksamt.  (Foto: Bolette Ebertz, Epoch Times)

Publiken lyssnar uppmärksamt. (Foto: Bolette Ebertz, Epoch Times)

– Alla målningar handlar om egna upplevelser. En del av målningarna handlar om vad de upplevt i Kina, andra målningar handlar om det motstånd som de kan göra aktivt och fredligt i sin exil för att dra uppmärksamhet till den här situationen. Vissa målningar handlar om inre upplevelser, så det är ett brett spektra när det gäller innehållet i utställningen, säger Ann Carlsson-Korneev.

– Falun Gong bygger på de urgamla dygderna Sanning, Godhet och Tålamod. Jag är övertygad om att sanningen och godheten kommer att segra över det kommunistiska partiet i Kina. Med tålamod kommer sanningen och godheten att vinna. Den här konstutställningen är ett led i att uppnå det målet, sade Cecilia Wigström som avslutning på sitt invigningstal.

För Ann Carlsson-Korneev som själv är konstnär och engagerad i konstutställningen anser att det är viktigt att ta ansvar och visa målningarna här i Sverige.

Den här gruppen konstnärer kan överhuvudtaget inte visa något på konstscenen i Kina. Alla dessa är verk är förbjudna, alla dessa konstnären är totalt förbjudna i Kina. Då är det väldigt viktigt att vi tar det ansvaret och visar det som de inte får visa där.

Konstutställningen ”The Art of Zhen Shan Ren”, Sanningen Godhetens och Tålamodets konst, pågår till 15 juli i Stadsbiblioteket i Göteborg.